Tìm kiếm thông tin

Từ khóa:

KHOA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

Theo Quyết định số 700/QD-BGDĐT ngày 07/02/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho Trường Đại học Công đoàn đào tạo ngành Quản trị nhân lực trình độ đại học chính quy. Khoa được thành lập trên cơ sở kế thừa và phát triển chuyên ngành đào tạo: Kinh Tế lao động, Quản trị Nhân lực của khoa Quản trị kinh Doanh, nhằm đào tạo các nhà quản lý, quản trị nhân lực.

Xem tiếp...

Điểm thi đầu vào Cao học 2012 của khoa Sau Đại học

Điểm thi đầu vào Cao học 2012 của khoa Sau Đại học

Xem tiếp...

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Khoa QTKD trường đại học công đoàn thành lập 9/1992 với chức năng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý cán bộ công chức thuộc khoa, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao dưới sự chỉ đạo của Hiệu trưởng nhà trường.

Xem tiếp...

Tài nguyên

Danh mục tài liệu, mẫu biểu trực tuyến trường Đại học Công Đoàn

Xem tiếp...

KHOA LUẬT

Khoa Luật tổ chức đào tạo và quản lý hệ đại học ngành Luật từ năm học 2009 – 2010.

Xem tiếp...

KHOA LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN

Đào tạo hệ chính quy Cử nhân kinh tế, ngành QTKD, dành cho cán bộ công đoàn (thời gian 4 năm). Đào tạo ngắn hạn các lớp lý luận và nghiệp vụ Công đoàn theo chương trình đại học ngành QTKD.

Xem tiếp...

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Khoa có nhiệm vụ giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị cho tất cả các khóa lớp trung cấp, cao đẳng và đại học, bao gồm tất cả các loại hình chính quy tập trung và không tập trung, liên thông, vừa học vừa làm v.v...theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tất cả các ngành đào tạo của Nhà trường

Xem tiếp...

KHOA KẾ TOÁN

Phòng 305 nhà B, trường Đại học Công đoàn, số 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Xem tiếp...

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐH CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2012 - 2014.

Ngày 23/9/2012, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Công đoàn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2012 - 2014 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Xem tiếp...

BỘ MÔN TIN HỌC

Bộ môn Tin học Trường Đại học Công Đoàn là một bộ phận trực thuộc Ban Giám hiệu Trường Đại học Công Đoàn có chức năng: Đào tạo các học phần Tin học cho sinh viên của Trường; tư vấn cho Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch phát triển Công nghệ thông tin trong Nhà trường; tham gia triển khai các ứng dụng CNTT trong và ngoài trường; đào tạo phổ cập tin học cho các đối tượng khác có nhu cầu.

Xem tiếp...

BỘ MÔN THỂ DỤC – QUÂN SỰ

Bộ môn TD - QS trường Đại học Công đoàn được thành lập và trực thuộc Hiệu trưởng từ năm 1998.

Xem tiếp...

PHÂN CÔNG ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẲNG BỘ NHIỆM KỲ 2015-2020

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Công Đoàn

Xem tiếp...

Top