Tin Khác

KHOA KẾ TOÁN

 

KHOA KẾ TOÁN

1.      Thông tin liên hệ

1.1.     Địa chỉ: P303 – Nhà B – ĐHCĐ (169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội)

1.2.     Số điện thoại: (024) 3.8570619

1.3.     Email:

2.      Giới thiệu

Khoa Kế toán trường ĐHCĐ được thành lập ngày 15/03/2006 theo Quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học Công đoàn. Đến nay, khoa Kế toán đã trở thành một trong những khoa chủ lực của trường Đại học Công đoàn.

Được thành lập với chức năng chính là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán ở các trình độ đại học đến cao học. Hàng năm, số lượng tuyển sinh của khoa khoảng 40 học viên cao học, 300 sinh viên đại học.

Bên cạnh đó, khoa Kế toán đã đào tạo các chương trình đào tạo ngắn hạn như Kế toán Công đoàn, Kế toán viên. Đến nay, đã có 17 khóa Kế toán Công đoàn tốt nghiệp, cung cấp số lượng không nhỏ cán bộ kế toán tài chính cho hệ thống công đoàn các cấp.

Đặc biệt, với mục tiêu đào tạo lý thuyết gắn với thực hành, năm 2017, khoa Kế toán được nhà trường trang bị phòng kế toán ảo với tổng số 35 đầu máy tính. Phòng Kế toán ảo đã đi vào hoạt động từ tháng 6 năm 2017. Phòng kế toán ảo tạo cơ hội cho sinh viên khoa Kế toán được thực hành nghề nghiệp, trang bị thêm kiến thức cho sinh viên, đáp ứng được nhu cầu của nhà tuyển dụng.

Bên cạnh công tác đào tạo, khoa Kế toán cũng đặc biệt quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học. Hàng năm, khoa đều hoàn thành xuất sắc đề tài nghiên cứu cấp cơ sở. Có nhiều giảng viên đã tham gia và hoàn thành các đề tài cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, các giảng viên còn tham gia hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học và đều đạt giải. Năm 2010, Khoa Kế toán đã xuất bản cuốn giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp do TS. Đinh Thị Mai làm chủ biên và được tái bản vào tháng 9 năm 2011 do PGS.TS Đinh Thị Mai chủ biên. Tháng 8 năm 2012, xuất bản cuốn Bài tập Kế toán TCDN. Năm 2015, khoa tiếp tục xuất bản giáo trình Tổ chức hạch toán kế toán do PGS.TS Đinh Thị Mai chủ biên. Năm 2019, xuất bản giáo trình Kế toán công do TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan chủ biên.

Sau khi đảm bảo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo về đào tạo trình độ thạc sỹ chuyên ngành kế toán, trường Đại học Công đoàn bắt đầu đào tạo thạc sỹ kế toán năm 2015.

Về thành tích đào tạo: sau 14 năm đào tạo đại học cao đẳng, 5 năm đào tạo cao học, khoa Kế toán đã cung cấp cho xã hội hơn gần 5.000 cử nhân kế toán và 100 thạc sỹ kế toán. Các cử nhân và thạc sỹ kế toán ra trường, đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Những cử nhân kế toán vừa vững chuyên môn, nghiệp vụ, vừa hoàn thiện về kỹ năng đó đã được xã hội nhiệt tình đón nhận. Theo kết quả điều tra gần đây nhất, hơn 80% sinh viên ra trường đã có việc làm đúng chuyên môn trong các doanh nghiệp, các tổ chức, các đơn vị hành chính sự nghiệp …, có nhiều bạn hiện nay đang đảm nhiệm những vị trí khá quan trọng trong các đơn vị tại nơi mình công tác. Hiện nay, số lượng sinh viên chính quy khoa quản lý và đào tạo đại học bình quân ở mức 1.200 sinh viên/ năm. Con số này không nhỏ so với quy mô đào tạo chung của toàn trường.

Khoa Kế toán luôn tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn và kĩ năng cần thiết cho sinh viên để đáp ứng với nhu cầu của xã hội.

3.      Đội ngũ cán bộ, giảng viên

Phó trưởng khoa - Phụ trách khoa: TS. Đoàn Thục Quyên

Email:quyendt@dhcd.edu.vn

Phó Trưởng Khoa: Ths.Đinh Thị Thuỷ

Email:thuydt@dhcd.edu.vn

Đội ngũ giảng viên cơ hữu

STT

Họ và tên

Email

1.       

TS. Đoàn Thục Quyên

quyendt@dhcd.edu.vn

2.       

ThS. Đinh Thị Thủy

thuydt@dhcd.edu.vn

3.       

PGS. TS. Đinh Thị Mai

maidt@dhcd.edu.vn

4.       

TS. Vũ Thị Kim Anh

kimanhvt@dhcd.edu.vn

5.       

TS. Vũ Thùy Dương

duongvt@dhcd.edu.vn

6.       

TS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang

trangnq@dhcd.edu.vn

7.       

NCS. Kiều Thị Thu Hiền

hienktt@dhcd.edu.vn

8.       

ThS. Nguyễn Thị Hương

huongthi@dhcd.edu.vn

9.       

ThS. Lê Thị Thúy Thanh

thanhltt@dhcd.edu.vn

10.  

ThS. Vũ Bích Thủy

thuyvb@dhcd.edu.vn

11.  

ThS. Lê Kim Anh

kimanhle@dhcd.edu.vn

12.  

ThS. Mai Thị Thúy

thuymt@dhcd.edu.vn

13.  

ThS. Đỗ Hương Quỳnh

quynhdh@dhcd.edu.vn

14.  

ThS. Nguyễn Thị Thu Phương

Phuongntt@dhcd.edu.vn

 

Cố vấn học tập: Ths Vũ Bích Thuỷ.

Email: thuyvb@dhcd.edu.vn

Giáo vụ khoa: Ths Phạm Thị Bích Ngọc.

Email: ngocptb@dhcd.edu.vn

4.      Chức năng, nhiệm vụ

4. Chức năng, nhiệm vụ.

4.1. Chức năng

Khoa có chức năng quản lý chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một số ngành, chuyên ngành đào tạo và quản lý toàn diện sinh viên chính quy học các ngành, chuyên ngành được Hiệu trưởng giao

4.2. Nhiệm vụ

Nhiệm vụ cụ thể của Khoa theo Quyết định 660/QĐ-ĐHCĐ ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các khoa, phòng, bộ môn, trung tâm thuộc Trường Đại học Công đoàn.

5.      Đào tạo

5.1  Trình độ đào tạo: Cao học, đại học

5.2. Mã ngành đào tạo đại học:

- Thạc sĩ ngành Kế toán : 8340301

- Đại học ngành Kế toán : D403201

5.3.  Đối tượng tuyển sinh

 Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT.

5.4. Thời gian đào tạo: 02 năm đối với bậc thạc sĩ và 04 năm đối với bậc đại học.

5.5. Bằng tốt nghiệp: Thạc sĩ, Cử nhân Kế toán.

5.6. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội; nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về kế toán; thiết kế và điều hành hệ thống kế toán trong các đơn vị kế toán; có tư duy độc lập; có khả năng làm việc nhóm, có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc.

5.6.1. Về kiến thức

Sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán, Trường Đại học Công đoàn cần đạt chuẩn về kiến thức như sau:

-  Đảm bảo nền kiến thức giáo dục đại cương theo chuẩn chương trình đào tạo quốc gia ngành kế toán và chuẩn tiếng Anh đầu ra theo quy định của Nhà trường, kiến thức tin học căn bản và ứng dụng.

-  Nắm vững kiến thức cơ sở và kiến thức ngành kế toán gồm: Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính doanh nghiệp, Kế toán công, kế toán thuế, Kế toán quản trị, Phân tích tài chính, Kiểm toán căn bản, Kiểm toán thực hành, Hệ thống thông tin kế toán.

5.6.2. Về kỹ năng

- Kỹ năng cứng: Kỹ năng lập, phân loại, tổng hợp chứng từ kế toán; ghi sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp; lập các báo cáo kế toán tài chính, báo cáo kế toán quản trị trong các doanh nghiệp; các đơn vị hành chính sự nghiệp; kỹ năng thực hành phần mềm kế toán doanh nghiệp, kế toán hành chính sự nghiệp; kỹ năng phân tích, so sánh và xử lý một cách độc lập vấn đề tài chính, kế toán; kỹ năng phân tích tài chính doanh nghiệp; kỹ năng tư vấn cho lãnh đạo doanh nghiệp về lĩnh vực kế toán và tham gia xây dựng mô hình chung về tổ chức hạch toán ở doanh nghiệp; kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng thông dụng và khai thác thông tin trên internet;…

-  Kỹ năng mềm: Kỹ năng nhận thức và phát triển bản thân; quản lý thời gian; kỹ năng giao tiếp và thiết lập mối quan hệ; kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng thuyết trình; kỹ năng tổng hợp và phân tích; kỹ năng giải quyết vấn đề,

5.6.3. Về thái độ

Có phẩm chất đạo đức tốt; trung thực, luôn tuân thủ và có ý thức sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật; có ý thức, trách nhiệm cao trong công việc; tác phong làm việc chuyên nghiệp; có thái độ cầu thị, luôn cố gắng vươn lên trong công việc và cuộc sống; chủ động cập nhật linh hoạt, sáng tạo các kiến thức đã học vào công việc.

5.7. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

 Cán bộ kế toán, tài chính trong các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ; tự tạo lập công ty dịch vụ kế toán để tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân; cán bộ nghiên cứu, giảng viên về kế toán tại các trường, viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán. Tỷ lệ sinh viên tìm được việc làm ngay khi ra trường hàng năm từ 80% - 90%, tỷ lệ làm việc đúng ngành nghề chiếm khoảng 80% và làm việc có thu nhập cao, khá ổn định.

6. Hoạt động nghiên cứu khoa học

Cùng với việc giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên, Khoa Kế toán xác định công tác nghiên cứu khoa học cũng là một nhiệm vụ quan trọng của giảng viên và sinh viên. Chính vì vậy, hàng năm các giảng viên trong khoa tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và đều hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở với chất lượng tốt. Ngoài ra, còn tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, ngành, tỉnh đã được nghiệm thu đạt kết quả tốt; tham gia viết nhiều bài báo đăng trên tạp chí, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế. Đồng thời, các sinh viên cũng nhiệt tình và chủ động tham gia đề tài nghiên cứu khoa học với sự hướng dẫn của các giảng viên. Mỗi năm có khoảng 10 -20 đề tài NCKH của sinh viên. Nhiều đề tài của sinh viên đã đạt giải nhất, nhì, ba cấp Trường.

7. Hoạt động đoàn thể

Ngoài việc học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên, Chi bộ Khoa Kế toán rất quan tâm và chú trọng công tác phát triển Đảng trong sinh viên. Vì vậy, nhiều sinh viên ưu tú đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đây vừa là quyền lợi chính trị và tạo cơ hội tốt cho sinh viên khi ra trường.

 Để hiện thực hóa những kiến thức lý thuyết đã học trên giảng đường, Câu lạc bộ kế toán trực thuộc khoa kế toán được thành lập ngày 15/3/2010. Câu lạc bộ đã có rất nhiều hoạt động bổ ích như các chương trình định hướng nghề nghiệp, là nơi trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm giữa các anh chị khóa trước với các em khóa sau… Câu lạc bộ còn phối hợp với nhiều đơn vị, tổ chức nghề nghiệp như ACCA, Vietsoursing, Kimi…để tổ chức các buổi thảo luận, các cuộc thi quy mô nhỏ để giúp các bạn sinh viên được cọ xát, trau dồi và hoàn thiện kỹ năng giải quyết các tình huống thực tế ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.

8. Thành tích - khen thưởng

- Đối với Chi bộ: Nhiều năm liền Chi bộ đạt danh hiệu: “Trong sạch, vững mạnh” và được Đảng bộ khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội tặng Giấy khen.

- Đối với Chuyên môn: Nhiều năm liền Khoa đạt danh hiệu: “Tập thể lao động xuất sắc” và đã vinh dự được 02 lần tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do“Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh” và “ Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế góp phần xây dựng trường vững mạnh”

- Đối với Tổ Công đoàn: Được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công đoàn Nhà trường do “Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh”.

- Đối với cá nhân: Nhiều cán bộ, giảng viên được tặng Bằng khen của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp Tổng Liên đoàn và đã vinh dự được trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Công đoàn, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục, Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ...  

9. Định hướng phát triển

Trong giai đoạn 2020 - 2025, định hướng phát triển của Khoa là:

- Củng cố tổ chức, hoàn thiện bộ máy, phát triển đội ngũ về số lượng, nâng cao về chất lượng. Đến năm 2025, tỉ lệ giảng viên có trình độ Tiến sĩ trên 60%.

- Phát triển chương trình đào tạo phù hợp với định hướng phát triển của trường, đáp ứng những yêu cầu của doanh nghiệp nói chung và đời sống kinh tế - xã hội nói chung.

- Triển khai có chất lượng các đề tài NCKH các cấp; tiến hành biên soạn một số giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo ở các lĩnh vực chuyên sâu về kế toán.

- Tạo môi trường học tập tích cực nhằm phát triển toàn diện người học; đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp trong các hoạt độngđào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức.

 

10. Một số hình ảnh

 

Tin liên quan
Top