Tin Khác

KHOA KẾ TOÁN

 

KHOA KẾ TOÁN

1. Thông tin liên hệ

Địa chỉ liên hệ: Phòng 305 nhà B, trường Đại học Công đoàn, số 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Số điện thoại: 04.38570619

Email: kketoan@dhcd.edu.vn

2. Giới thiệu chung

Khoa Kế toán ra đời ngày 15/03/2006. Sau 10 năm đi vào hoạt động, Khoa Kế toán đã không ngừng xây dựng và phát triển về mọi mặt. Khoa có chức năng chính là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán ở các trình độ từ cao đẳng đến đại học. Đến tháng 10/2014, Trường ĐHCĐ được Bộ Giáo dục - đào tạo cho phép đào tạo trình độ sau đại học ngành Kế toán. Năm học 2015 - 2016, trường đã tuyển sinh khóa cao học Kế toán đầu tiên với số lượng hơn 30 học viên. 

Công tác nghiên cứu khoa học khoa Kế toán cũng đạt được nhiều thành tích. Hàng năm đều hoàn thành xuất sắc đề tài nghiên cứu cấp cơ sở. Có nhiều đồng chí đã tham gia và hoàn thành các đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước. Bên cạnh đó, các giảng viên còn tham gia hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học. Khoa đã xuất bản cuốn giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp, Bài tập Kế toán TCDNgiáo trình Tổ chức hạch toán kế toán.

Hiện nay, Khoa đang đảm nhận 15 môn học; quản lý 1.246 sinh viên và đã có 2.387 sinh viên tốt nghiệp ra trường.

3. Ban Chủ nhiệm khoa

·       Trưởng khoa : TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

                                   Email: lanntn@dhcd.edu.vn

·        Phó Trưởng khoa: Th.S Đinh Thị Thủy

    Email: thuydt@dhcd.edu.vn

4. Chức năng, nhiệm vụ

·        Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành kế toán

·        Quản lý sinh viên khoa kế toán

·        Tổ chức cho giáo viên và sinh viên nghiên cứu khoa học.

5. Đào tạo

- Mã tuyển sinh: D52340301

- Khối thi: A, D1, A1
- Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Kế toán
- Kết quả đào tạo: Từ năm 2006 đến tháng 9/2012, Nhà trường đã và đang đào tạo 07 khóa tập trung với khoảng 2.800 sinh viên.

- Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt. Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, quản trị kinh doanh, qui trình công nghệ kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh.

- Về kiến thức - kỹ năng: Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ về công tác kế toán trong các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp từ khâu lập chứng từ kế toán, vào sổ kế toán và tổng hợp báo cáo kế toán trong các doanh nghiệp. Có khả năng phân tích tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các mặt hoạt động khác của doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp cung cấp thông tin phục vụ cho nhà quản lý.

- Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ đạt 400 điểm TOEIC hoặc tương đương.

- Vị trí làm việc sau  khi tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp; có khả năng hoạch định chính sách kế toán, kiểm toán.

6. Thông tin về các họat động

7. Thành tích - khen thưởng

 

Tin liên quan
Top