Tin Khác

KHOA KẾ TOÁN

 

KHOA KẾ TOÁN

1. Thông tin liên hệ

- Tên Ngành đào tạo: Kế toán, (Tên Tiếng Anh: Accounting)

- Địa chỉ liên hệ:  Phòng 303 - Nhà B – ĐHCĐ (169 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội)

- Số điện thoại : (024) 3.8570619

2. Khái quát chung

Khoa Kế toán trường ĐHCĐ được thành lập ngày 15/03/2006 theo Quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học Công đoàn. Đến nay, khoa Kế toán đã trở thành một trong những khoa chủ lực của trường Đại học Công đoàn.

Được thành lập với chức năng chính là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán ở các trình độ từ cao đẳng, đại học đến cao học. Hàng năm, số lượng tuyển sinh của khoa khoảng 40 học viên cao học, 300 sinh viên đại học; 50 sinh viên cao đẳng.

Bên cạnh đó, khoa Kế toán đã đào tạo các chương trình đào tạo ngắn hạn như Kế toán Công đoàn, Kế toán viên. Đến nay, đã có 11 khóa Kế toán Công đoàn tốt nghiệp, cung cấp số lượng không nhỏ cán bộ kế toán tài chính cho hệ thống công đoàn các cấp.

  Đặc biệt, với mục tiêu đào tạo lý thuyết gắn với thực hành, năm 2017, khoa Kế toán được nhà trường trang bị phòng kế toán ảo với tổng số 35 đầu máy tính. Phòng Kế toán ảo đã đi vào hoạt động từ tháng 6 năm 2017. Phòng kế toán ảo tạo cơ hội cho sinh viên khoa Kế toán được thực hành nghề nghiệp, trang bị thêm kiến thức cho sinh viên, đáp ứng được nhu cầu của nhà tuyển dụng.

Bên cạnh công tác đào tạo, khoa Kế toán cũng đặc biệt quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học. Hàng năm, khoa đều hoàn thành xuất sắc đề tài nghiên cứu cấp cơ sở. Có nhiều giảng viên đã tham gia và hoàn thành các đề tài cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, các giảng viên còn tham gia hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học và đều đạt giải. Năm 2010, Khoa Kế toán đã xuất bản cuốn giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp do TS. Đinh Thị Mai làm chủ biên và được tái bản vào tháng 9 năm 2011 do PGS.TS Đinh Thị Mai chủ biên. Tháng 8 năm 2012, xuất bản cuốn Bài tập Kế toán TCDN. Năm 2015, khoa tiếp tục xuất bản giáo trình Tổ chức hạch toán kế toán do PGS.TS Đinh Thị Mai chủ biên.

Sau khi đảm bảo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo về đào tạo trình độ thạc sỹ chuyên ngành kế toán, trường Đại học Công đoàn bắt đầu đào tạo thạc sỹ kế toán năm 2015.

Về thành tích đào tạo: sau 12 năm đào tạo đại học cao đẳng, 3 năm đào tạo cao học, khoa Kế toán đã cung cấp cho xã hội hơn 2.500 cử nhân kế toán và 30 thạc sỹ kế toán. Các cử nhân và thạc sỹ kế toán ra trường, đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Những cử nhân kế toán vừa vững chuyên môn, nghiệp vụ, vừa hoàn thiện về kỹ năng đó đã được xã hội nhiệt tình đón nhận. Theo kết quả điều tra gần đây nhất, hơn 80% sinh viên ra trường đã có việc làm đúng chuyên môn trong các doanh nghiệp, các tổ chức, các đơn vị hành chính sự nghiệp …, có nhiều bạn hiện nay đang đảm nhiệm những vị trí khá quan trọng trong các đơn vị tại nơi mình công tác. Hiện nay, số lượng sinh viên chính quy khoa quản lý và đào tạo (cả Đại học và Cao đẳng) bình quân ở mức 1.200 sinh viên/ năm. Con số này không nhỏ so với quy mô đào tạo chung của toàn trường.

Khoa Kế toán luôn tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn và kĩ năng cần thiết cho sinh viên để đáp ứng với nhu cầu của xã hội.

3. Nhiệm vụ

Khoa Kế toán được Hiệu trưởng giao giảng dạy các học phần chuyên ngành Kế toán và được chia thành 3 bộ môn:

+ Kế toán tài chính

+ Kế toán quản trị và phân tích

+ Kiểm toán

            3.1.  Các học phần khoa phụ trách giảng dạy đại học, cao đẳng

Kế toán tài chính

Kế toán quản trị và

phân tích

Kiểm toán

 

Nguyên lý kế toán

Kế toán quản trị

Kiểm toán căn bản

Kế toán tài chính doanh nghiệp 1

Kế toán quản trị chi phí

Kiểm toán thực hành

Kế toán tài chính doanh nghiệp 2

Phân tích hoạt động kinh doanh

 

Kế toán tài chính doanh nghiệp 3

Phân tích tài chính doanh nghiệp

 

Kế toán công

 

 

Kế toán công ty

 

 

Kế toán quốc tế

 

 

Tổ chức ht kế toán

 

 

Luật và chuẩn mực kế toán

 

 

 

3.2.  Chương trình đào tạo ngắn hạn Kế toán Công đoàn

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Lý thuyết

Thực hành

1

Nguyên lý kế toán

2

 

 

2

Kiểm toán căn bản

2

 

 

3

Tài chính Công đoàn và HĐ kinh tế CĐ

2

 

 

4

Kế toán công đoàn

2

 

 

5

Tổ chức kế toán công đoàn

2

 

 

6

Phần mềm kế toán công đoàn

2

 

 

7

Thực tế Kế toán công đoàn

2

 

 

 

Cộng

14

 

 

 

4. Đội ngũ giảng viên của khoa

Ngày đầu thành lập, khoa Kế toán có 3 giảng viên. Đến nay, khoa đã có 14 giảng viên cơ hữu, 01 giáo vụ khoa. Số cán bộ, giảng viên của khoa 100% là nữ, gồm có 1 PGS, Tiến sỹ; 4 tiến sỹ, 03 nghiên cứu sinh; 07 thạc sỹ. Có thể nói, so với mặt bằng chung của Nhà trường, trình độ chuyên môn của khoa Kế toán tương đối cao và đồng đều. Với đội ngũ trên, khoa Kế toán đã tự đảm nhiệm 100% giờ giảng được giao hàng năm.

* Lãnh đạo khoa

- Phó Trưởng khoa - Phụ trách khoa: TS. Đoàn Thục Quyên

- Phó Khoa: ThS. Đinh Thị Thủy

* Bộ phận hỗ trợ sinh viên

           - Giáo vụ khoa: Ths. Phạm Thị Bích Ngọc

            - Cố vấn học tập: Ths. Vũ Bích Thủy   

5. Đào tạo

Trình độ đào tạo: Cao học, đại học, cao đẳng

5.1. Đào tạo cao học (Khoa Sau đại học phụ trách)

5.2. Đào tạo đại học, cao đẳng:

- Khối thi: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Anh, Văn).

Đối tượng tuyển sinh:  Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT

- Thời gian đào tạo:

+ Đại học: 4 năm

+ Cao đẳng: 3 năm

-  Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Kế toán  

5.3. Đào tạo ngắn hạn

- Đào tạo cấp chứng chỉ Kế toán công đoàn

- Đào tạo cấp chứng chỉ thực hành kế toán

6. Mục tiêu đào tạo đại học, cao đẳng

6.1. Mục tiêu chung

   Đào tạo cử nhân Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội; nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về kế toán; thiết kế và điều hành hệ thống kế toán trong các đơn vị kế toán; có tư duy độc lập; có khả năng làm việc nhóm, có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc.

6.2. Mục tiêu cụ thể

6.2.1. Kiến thức: Cử nhân Kế toán được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có hiểu biết về chính trị, xã hội và nhân văn; có kiến thức chuyên sâu và hiện đại về kế toán trong các loại hình đơn vị kế toán (doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức công đoàn...); có khả năng học tập nâng cao cũng như học tiếp các chứng chỉ nghề nghiệp kế toán, kiểm toán.

6.2.2. Kỹ năng: Kỹ năng lập, phân loại, tổng hợp chứng từ kế toán; ghi sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp; lập các báo cáo kế toán tài chính, báo cáo kế toán quản trị trong các doanh nghiệp; các đơn vị hành chính sự nghiệp; kỹ năng thực hành phần mềm kế toán doanh nghiệp, kế toán hành chính sự nghiệp; kỹ năng phân tích, so sánh và xử lý một cách độc lập vấn đề tài chính, kế toán; kỹ năng phân tích tài chính doanh nghiệp; kỹ năng tư vấn cho lãnh đạo doanh nghiệp về lĩnh vực kế toán và tham gia xây dựng mô hình chung về tổ chức hạch toán ở doanh nghiệp; kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng thông dụng và khai thác thông tin trên internet; kỹ năng làm việc theo nhóm; kỹ năng giao tiếp, thuyết trình….

6.2.3. Thái độ: Có đạo đức, trung thực; có trách nhiệm nghề nghiệp, tinh thần cầu thị, chủ động sáng tạo; có ý thức và  năng lực hợp tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

6.2.4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp: Cán bộ kế toán, tài chính trong các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ; tự tạo lập công ty dịch vụ kế toán để tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân; cán bộ nghiên cứu, giảng viên về kế toán tại các trường, viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán.

6.2.5. Trình độ ngoại ngữ và tin học:

Đạt trình độ về tin học và ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Hoạt động đoàn thể

- Chi bộ khoa Kế toán: Hàng năm, chi bộ khoa luôn đạt được thành tích là chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh”, năm 2016 đạt danh hiệu chi bộ“Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”  do Ban chấp hành Đảng bộ khối các trường Đại học, cao đẳng Hà Nội khen tặng.

Hàng năm, chi bộ kết nạp khoảng 10 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản.

- Tổ công đoàn:

            + Tổ trưởng: Lê Thị Thúy Thanh

            + Tổ phó: Phạm Thị Bích Ngọc                                

Tổ công đoàn đã thực hiện tốt công tác tham gia quản lý và chăm lo đời sống của đoàn viên.

- Câu lạc bộ kế toán trực thuộc khoa kế toán được thành lập ngày 15/3/2010. Câu lạc bộ đã có rất nhiều hoạt động bổ ích như các chương trình định hướng nghề nghiệp, là nơi trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm giữa các anh chị khóa trước với các em khóa sau… Câu lạc bộ còn phối hợp với nhiều đơn vị, tổ chức nghề nghiệp như ACCA, Vietsoursing, Kimi…để tổ chức các buổi thảo luận, các cuộc thi quy mô nhỏ để giúp các bạn sinh viên được cọ xát, trau dồi và hoàn thiện kỹ năng giải quyết các tình huống thực tế ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.

8. Thành tích - khen thưởng

Từ khi thành lập, khoa Kế toán đã và đang đào tạo được 12 khóa đại học, 3 khóa cao học với gần 3.600 sinh viên và 150 học viên. Hàng năm, các sinh viên và học viên tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán có việc làm với tỉ lệ cao (khoảng 80% - 90%). Số sinh viên tốt nghiệp có công việc phù hợp với chương trình đào tạo là khoảng trên 80% và làm việc ở các khu vực kinh tế thuộc các vùng miền khác nhau với mức thu nhập ổn định. Khoa Kế toán là khoa chủ lực của nhà trường.

 

Khoa Kế toán là một trong  những khoa đi đầu trong mọi hoạt động của nhà trường, hàng năm khoa Kế toán đều đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và xuất sắc, khoa cũng được Ban chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh”; và bằng khen “ Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế góp phần xây dựng trường vững mạnh”.

 

Tin liên quan
Top