Tin Khác

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

 

THÔNG TIN CHÍNH THỨC

HỘI SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

 

STT

NỘI DUNG

GHI CHÚ

1

DANH SÁCH BCH

Xem ở đây

2

DANH SÁCH BAN THƯ KÝ

Xem ở đây 

3

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX

Xem ở đây

 

Tin liên quan
Top