Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

KHOA SAU ĐẠI HỌC

  KHOA SAU ĐẠI HỌC

 

1. Thông tin liên hệ

Địa chỉ liên hệ: Phòng 401 nhà A, trường Đại học Công đoàn, số 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: 04.35334231

Email:          ksdh@dhcd.edu.vn

2. Giới thiệu chung:

Nhằm nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề nghị và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các Bộ, Ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ Đề án về việc cho phép Trường đại học Công đoàn đào tạo trình độ thạc sĩ. Ngày 03/11/2006, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 252/2006/QĐ-TTg về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ cho Trường đại học Công đoàn. Đồng thời ngày 05/12/2006, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 7200/QĐ-BGDĐT về việc giao chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ Quản lý nguồn nhân lực. Thực hiện các Quyết định trên, tháng 8 năm 2007, Trường đại học Công đoàn tuyển sinh khóa cao học đầu tiên. Tính đến năm 2016, Trường đại học Công đoàn đã tuyển sinh và tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ được 10 khóa với 5 chuyên ngành: quản trị nhân lực, quản trị kinh doanh, Kế toán, Quản lý an toàn và Sức khỏe nghề nghiệp, Xã hội học. Năm 2015 đã tuyển sinh được 7 nghiên cứu sinh Quản trị nhân lực khóa I (2015-2018). Khoa quản lý: 300 học viên cao học và 7 NCS; đã có 453 thạc sĩ đã tốt nghiệp.

Khoa có nhiệm vụ triển khai công tác tổ chức, quản lý đào tạo và bồi dưỡng sau đại học của Nhà trường.

Trong thời gian tới, Khoa sẽ tiếp tục nghiên cứu xây dựng đề án đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ một số chuyên ngành khác.

3. Ban Chủ nhiệm khoa

 Trưởng khoa: TS. Lê Xuân Sinh

                           Email: sinhlx@dhcd.edu.vn

 4. Bộ phận văn phòng

 TS Trần Thị Hoài Thu

·         Email: thutth@dhcd.edu.vn

 - Th.S Nguyễn Phương Lan

 

 

 

·         Email: lannp@dhcd.edu.vn

 

 

 

TS Nguyễn Thị Hồng Cẩm

·         Email: camnth@dhcd.edu.vn

      5. Chức năng, nhiệm vụ

  Khoa có nhiệm vụ tổ chức và quản lý quá trình đào tạo Thạc sĩ theo qui chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định

 

 6. Đào tạo

 - Chuyên ngành đào tạo: Quản trị nhân lực; Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, Quản trị kinh doanh, Xã hội học, Kế toán

- Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp đại học hệ tập trung và hệ không tập trung thuộc khối ngành kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực,  Bảo hộ lao động, Kế toán, Xã hội học

- Thời gian đào tạo:  Đào tạo tập trung: 2 năm
                                    Đào tạo không tập trung: 3 năm

-  Qui chế đào tạo:

·         Qui chế đào tạo Thạc sĩ- Xem ở đây

·         Qui chế đào tạo Tiến sĩ - Xem ở đây

- Chương trình đào tạo: Xem ở đây

- Bằng tốt nghiệp: Thạc sĩ chuyên ngành Quản lí nguồn nhân lực, Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ chuyên ngành Quản lí an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, Thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học, Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán

- Mục tiêu đào tạo: Đào tạo trình độ thạc sĩ giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành, chuyên ngành được đào tạo.

- Kiến thức - kỹ năng: Ch­ương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đảm bảo cho học viên đ­ược bổ sung và nâng cao những kiến thức đã học ở trình độ đại học; tăng cư­ờng kiến thức liên ngành; có đủ năng lực thực hiện công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học trong ngành hoặc chuyên ngành được đào tạo. Trong những tr­ường hợp cần thiết, phần kiến thức ở trình độ đại học đư­ợc nhắc lại nhưng không quá 5% thời l­ượng quy định cho mỗi học phần.

 

- Trình độ năng lực ngoại ngữ: Trình độ năng lực ngoại ngữ của học viên đạt được ở mức tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 của Khung Châu Âu Chung.

 

7. Danh mục Đề tài luận văn thạc sỹ

 

 

Tin liên quan
Top