Tìm kiếm thông tin

Từ khóa:

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSV KHÓA HỌC 2018 - 2022

Xem tiếp...

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG LẦN 1 VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

Xem tiếp...

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN HÈ 2018

Xem tiếp...

THÔNG BÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN VÀ THI ĐUA HỌC KỲ II 2017 - 2018

Xem tiếp...

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN, DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

Xem tiếp...

THÔNG BÁO NHẬP HỌC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

Xem tiếp...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN 2018

Xem tiếp...

KẾT QUẢ KỲ THI TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN NĂM 2018

Xem tiếp...

KẾT QUẢ TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

Xem tiếp...

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Xem tiếp...

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Ngày 30 tháng 6 năm 2018, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký quyết định cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học cho trường Đại học Công đoàn. Giấy chứng nhận có giá trị kể từ ngày ký đến 30/6/2023

Xem tiếp...

Top