Tìm kiếm thông tin

Từ khóa:

LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN HỆ LIÊN THÔNG NGÀNH KẾ TOÁN

Ngày 16/01/2014, Trường Đại học Công đoàn tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ liên thông từ Trung cấp lên lên Đại học ngành Kế toán khóa học 2010 - 2013.

Xem tiếp...

DỰ KIẾN LỊCH HỌC LẠI VÀ HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM HỌC KỲ II NĂM 2013-2014 (ĐỢT I)

Xem tiếp...

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC LẠI VÀ HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014

Xem tiếp...

TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2013 VÀ TRAO HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG

Vào hổi 14h ngày 07 tháng 01 năm 2013 trường Đại học Công đoàn tiến hành Tổng kết công tác Đảng năm 2013 và trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Xem tiếp...

LỊCH THI LẦN 2, HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 - 2014 CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUI

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Xem tiếp...

QUYẾT ĐỊNH SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 NGÀNH KHÓA 4

Xem tiếp...

GIẢI CẦU LÔNG SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN NĂM 2013.

Ban giám hiệu Nhà trường, Hội sinh viên trường Đại học Công Đoàn tổ chức giải đấu thể thao với nội dung: Giải cầu lông sinh viên trường Đại học Công Đoàn năm 2013.

Xem tiếp...

Top