Tìm kiếm thông tin

Từ khóa:

THÔNG BÁO VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Xem tiếp...

TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN NGÀNH XÃ HỘI HỌC, NIÊN KHÓA 2017 - 2021

Ngày 06 tháng 1 năm 2021, Khoa Xã hội học đã mời PGS.TS Lê Ngọc Văn – chuyên gia nghiên cứu của Viện Gia đình và Giới trao đổi về các nội dung thuộc chuyên ngành xã hội học nhằm tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên

Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP TRƯỜNG CỦA NCS NGUYỄN THẾ NHÂM

Xem tiếp...

KHOA LUẬT TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP NĂM 2020

Khoa Luật đã tổ chức chương trình tư vấn và hỗ trợ việc làm cho sinh viên với chủ đề “nghề pháp chế doanh nghiệp – Kỹ năng tìm kiếm và ứng tuyển pháp chế doanh nghiệp”.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP TRƯỜNG CỦA NCS NGUYỄN TUẤN DOANH

Xem tiếp...

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN NĂM 2021

Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2021

Xem tiếp...

LỄ TRAO BẰNG THẠC SĨ KHÓA HỌC 2018 – 2020 CHO HỌC VIÊN NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

Ngày 30/12/2020, Trường Đại học Công đoàn đã tổ chức Lễ trao bằng thạc sĩ khóa học 2018 – 2020 cho 07 học viên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Xem tiếp...

Top