Tìm kiếm thông tin

Từ khóa:

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC NHANH, HỌC LẠI VÀ HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM

Xem tiếp...

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÁNG THANH NIÊN NĂM 2013

Hướng tới kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3, ngày 27/02/2013, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tháng Thanh niên năm 2013

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐH CÔNG ĐOÀN TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN ĐẠI BIỂU HỌC VIỆN LAO ĐỘNG VÀ QUAN HỆ XÃ HỘI LIÊN BANG NGA

Ngày 27/02/2013, Ban Giám hiệu trường ĐH Công đoàn cùng đại diện một số Khoa, Phòng, Bộ môn trong trường đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Học viện Lao động và Quan hệ Xã hội Liên bang Nga.

Xem tiếp...

HỘI NGHỊ GIAO BAN TỔNG KẾT NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ IV/2012 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ I/ 2013

Sáng ngày 30/01/2013, trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội nghị giao ban tổng kết nhiệm vụ công tác quý IV/2012 và phương hướng nhiệm vụ công tác quý I/2013.

Xem tiếp...

VV CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI

Xem tiếp...

QUAN TÂM ĐẾN PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN LÀ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Xem tiếp...

HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Thực hiện Thông tư số 04/2004/TTBCA ngày 31/3/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an về tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy - chữa cháy và cấp giấy chứng nhận cho các đối tượng theo quy định tại Điều 12 Nghị định 35/2003/NĐCP của Chính phủ.

Xem tiếp...

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH CÔNG ĐOÀN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “ÁO ẤM BIÊN CƯƠNG”

Thực hiện Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo” do Trung ương Đoàn Thanh niên phát động, nhân dịp đầu năm 2013, Đoàn Thanh niên trường ĐH Công đoàn phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Lào Cai tổ chức chương trình “Áo ấm biên cương”.

Xem tiếp...

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VĂN BẰNG 2

Xem tiếp...

CÔNG TY MOCAP VIỆT NAM VÀ CÔNG TY MISA TUYỂN DỤNG NĂM 2013

Xem tiếp...

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2013 (Văn bằng 2)

Xem tiếp...

Top