Tin Nổi bật

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HOC CÔNG ĐOÀN

Sáng 14/7/2020, tại Trường Đại học Công đoàn diễn ra Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn đối với TS. Lê Mạnh Hùng

Xem tiếp...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020

Xem tiếp...

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TĂNG CƯỜNG THỨ 7, CHỦ NHẬT NGÀY 25,26-4

Xem tiếp...

THÔNG BÁO KHÔNG HỌC TẬP TRUNG VÀ LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN TỪ NGÀY 20-4 ĐẾN 29-4-2020

Xem tiếp...

TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC KÊU GỌI TOÀN DÂN THAM GIA HIẾN MÁU

Năm 2020 là tròn 20 năm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định lấy ngày 7/4 hàng năm là Ngày "Toàn dân hiến máu tình nguyện" (7/4/2000 - 7/4/2020)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO KHÔNG HỌC TẬP TRUNG VÀ LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN TỪ NGÀY 06-4 ĐẾN 19-4-2020

Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19

Xem tiếp...

Top