Tin Khác

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

 PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

1. Thông tin liên hệ

Địa chỉ liên hệ: Phòng 101, Nhà A, Trường Đại học Công đoàn, Số 169, Tây sơn, Đống Đa, Hà Nội  

Số điện thoại:        0438573204

Email:            phcth@dhcd.edu.vn

2. Giới thiệu chung

Năm 1992 trường Cao cấp Công đoàn được chuyển thành Trường Đại học Công đoàn theo Quyết định 174 -CT của chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là thủ tướng chính phủ). Xuất phát từ bộ máy tổ chức của trường đại học, Nhà trường đã thành lập Phòng Hành chính Tổng hợp vào tháng 6/1993 từ việc sáp nhập 3 phòng gồm: phòng Hành chính quản trị, phòng Y tế và phòng Đời sống. Năm 1995 đáp ứng yêu cầu phát triển của Nhà trường, Ban quản lý kí túc xá đã được thành lập và được tách khỏi phòng HCTH (nay là phòng Quản lý kí túc xá). Đến năm 1998 tổ Y tế tách khỏi phòng HCTH và thành lập phòng Y tế. Hiện nay, phòng HCTH có 3 tổ công tác gồm: tổ Hành chính, tổ Quản trị và tổ Bảo vệ.

Từ đó đến nay phòng thường xuyên củng cố công tác tổ chức, sắp xếp công việc phù hợp cho các cán bộ, nhân viên trong phòng. Vì thế, với số lượng nhân viên ít hơn nhưng khối lượng công việc đảm bảo, thậm chí công việc hoàn thành ngày một tốt hơn trong khi số lượng cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên trong nhà trường ngày một tăng. Năm 2006 phòng HCTH có 39 người, Năm 2009 phòng HCTH giảm số lượng còn 33 người, Năm 2012 phòng HCTH với số lượng 34 người. Đến nay phòng HCTH có số lượng 31 cán bộ, nhân viên. Trong đó có 5 thạc sĩ, 4 cử nhân,  01 cán bộ đang làm nghiên cứu sinh, 02 cán bộ hiện nay đang học cao học; 22 người có trình độ trung cấp và trung học phổ thông.

Chức năng, nhiệm vụ của phòng bao gồm 3 nội dung

  * Công tác hành chính (Tiếp, phát công văn đi, đến; Lưu trữ công văn, tài liệu của Nhà trường;Quản lý, cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường, xác nhận các loại văn bản, giấy tờ cho cán bộ, sinh viên; Thống nhất quản lý con dấu của toàn trường; Đánh máy, in ấn tài liệu; Tổng hợp, sắp xếp lịch công tác, chuẩn bị, sắp xếp, hội nghị, hội thảo, mít tinh… của Nhà trường; theo dõi, đôn đốc các bộ phận, cá nhân thực hiện kế hoạch công tác, yêu cầu xử lý công việc theo hạn định của Nhà trường; Phục vụ, tiếp khách; Quản lý, sử dụng ô tô, điện nước, điện thoại

* Công tác quản trị (Quản lý phòng học, hội trường; Quản lý tổng thể cơ sở vật chất, trang thiết bị; Kiến thiết, xây dựng, sửa chữa; Vệ sinh công cộng, thu gom rác thải trong Nhà trường)

 * Công tác bảo vệ (Bảo vệ trật tự trị an, phòng chống cháy nổ, bão lụt; Công tác quân sự, tự vệ; Quản lý dịch vụ; Các công tác khác:  chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, phục vụ tuyển sinh, các nhiệm vụ đột xuất do Hiệu trưởng giao.

6. Hoạt động tiêu biểu của bộ phận:

- Trong 23 năm qua, phòng HCTH luôn đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, là bộ phận nhiều năm liền được tặng thưởng bằng khen, giấy khen của Tổng Liên đoàn, Nhà trường, Thành phố, Quận Đống Đa.

 

- Ngày 30/10/2012, Phòng Hành chính Tổng hợp trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm công tác hành chính tổng hợp (HCTH). 

3. Cán bộ quản lý

·       Trưởng phòng : ThS. Nguyễn Thành Công
                                  Email: congnt
@dhcd.edu.vn

●     Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Mạnh Dũng
                                              Email: dungnm
@dhcd.edu.vn

  •   Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Gia Lượng

Email: luongng@dhcd.edu.vn

4. Chức năng, nhiệm vụ

·        Công tác hành chính

              - Tiếp, phát công văn đi, đến; Lưu trữ ciibg văb, tài liệu của Nhà trường

              - Quản lý, cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường, xác nhận các loại văn bản, giấy tờ cho cán bộ, sinh viên.

              - Thống nhất quản lý con dấu của toàn trường.

·        Công tác đánh máy, in ấn tài liệu

·        Công tác tổng hợp, sắp xếp lịch công tác, chuẩn bị, sắp xếp, hội nghị, hội thảo, mít tinh… của Nhà trường; theo dõi, đôn đốc các bộ phận, cá nhân thực hiện kế hoạch công tác, yêu cầu xử lý công việc theo hạn định của Nhà trường.

·        Phục vụ, tiếp khách

·        Quản lý, sử dụng ô tô, điện nước, điện thoại

·        Công tác vệ sinh công cộng, thu gom rác thải

·        Quản lý phòng học, hội trường

·        Quản lý tổng thể cơ sở vật chất, trang thiết bị

·        Công tác kiến thiết, xây dựng, sửa chữa

·        Công tác bảo vệ trật tự trị an, phòng chống cháy nổ, bão lụt

·        Công tác quân sự, tự vệ

·        Quản lý dịch vụ

·        Các công tác khác: vườn hoa, cây cảnh, phục vụ tuyển sinh, các nhiệm vụ đột xuất do Hiệu trưởng giao.

5. Thông báo – tin tức

  • Thông báo
  • Tin tức

6. Thành tích, khen thưởng

 

Tin liên quan
Top