Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

KHOA LUẬT

 

KHOA LUẬT

1. Thông tin liên hệ

Địa chỉ liên hệ: Phòng 208 nhà B, trường Đại học Công đoàn, số 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: 04.3533219

Email:  kluat@dhcd.edu.vn

2. Giới thiệu chung 

    Ngày 13 tháng 10 năm 2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định số 6848/QĐ-BGDĐT giao cho trường ĐHCĐ đào tạo trình độ đại học ngành Luật. Ngày 17/11/2008 Hiệu trưởng trường ĐHCĐ kí quyết định số 518/QĐ-ĐHCĐ chuyển tên từ Bộ môn Luật thành Khoa Luật, giao nhiệm vụ quản lý, xây dựng chương trình, đề cương, giáo trình các học phần Đào tạo cử nhân Luật. Khoa Luật vừa thực hiện chức năng đào tạo cán bộ cho tổ chức Công đoàn, vừa góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội. Vì vậy, Khoa vừa đào tạo cử nhân Luật vừa đào tạo nâng cao kiến thức pháp luật cho các cán bộ Công đoàn trong phạm vi cả nước. Từ năm 2008 đến tháng 3 năm 2016, Khoa Luật đã trực tiếp giảng dạy 15 năm lớp Luật tại chức trên địa bàn các tỉnh, thành phố trên cả nước, 2 lớp văn bằng 2 và 03 lớp đại học phần ngắn hạn, các lớp tập huấn ngắn hạn cho cán bộ Công đoàn ngành, công đoàn cơ sở. Trong thời gian tới, Khoa đẩy mạnh hoạt động đào tạo ngắn hạn nhằm nâng cao kiến thức pháp luật và kĩ năng tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho cán bộ Công đoàn trên toàn quốc góp phần nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn. Mặc dù là ngành mới nhưng so với mặt bằng chung, ngành Luật là một trong những ngành có điểm đầu vào tương đối cao của trường và cũng gần ngang bằng điểm đầu vào của các cơ sở đào tạo Luật có uy tín khác. Tính đến nay đã và đang đào tạo gần 2000 cử nhân Luật học.

     Khoa đang đảm nhiệm 3 học phần giảng dạy cho toàn trường, 32 học phần giảng dạy chuyên ngành Luật; quản lý 1092 sinh viên chính quy, gần 300 sinh viên song ngành Luật. Đã có 400 cử nhân Luật đã tốt nghiệp ra trường.

3. Ban Chủ nhiệm khoa:

  • Phụ trách khoa: TS. Nguyễn Đức Tính

                           Email: tinhdt@dhcd.edu.vn 

  • Phó trưởng khoa: ThS Nguyễn Thị Thanh

                                      Email: thanhnt@dhcd.edu.vn

4. Chức năng, nhiệm vụ : Khoa Luật tổ chức đào tạo và quản lý hệ đại học ngành Luật từ năm học 2009 – 2010.

·   Khoa Luật quản lý và đảm nhiệm các môn học: Pháp luật đại cương; Luật kinh tế; Luật lao động và công đoàn; Pháp luật tài chính ngân hàng; Luật kinh doanh bảo hiểm cho các ngành: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Xã hội học, Công tác xã hội, Công đoàn, Bảo hộ lao động.. trong trường.

·    Khoa Luật đảm nhiệm đào tạo chuyên ngành Luật kinh doanh cho khoa Quản trị kinh doanh

·    Ngoài nhiệm vụ đào tạo dài hạn, khoa Luật còn có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật ngắn hạn cho cán bộ Công đoàn do Tổng liên đoàn Lao động giao hoặc theo nhu cầu của cơ sở.

5. Đào tạo:

- Mã tuyển sinh: D52380101

- Khối thi: C, D1
- Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT.
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Bằng tốt nghiệp: Học Cử nhân Luật

- Kết quả đào tạo: Từ năm 2009 đến tháng 9/2012, Nhà trường đang đào tạo được 04 khóa với 650 sinh viên.

- Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân Luật có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt, được trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật, thực tiễn pháp lỹ và những kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội có liên quan đến lĩnh vực pháp luật, bước đầu có định hướng chuyên sâu và rèn luyện kỹ năng thực hành, có thể giải quyết được một số vấn đề trong lĩnh vực pháp luật    

- Về kiến thức - kỹ năng: Kỹ năng tư vấn, khả năng phân tích, đánh giá và giải quyết các tình huống pháp lỹ xảy ra trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt là các tình huống liên quan đến quan hệ lao động

- Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ đạt 400 điểm TOEIC hoặc tương đương.

- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong tổ chức Công đoàn, trong cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các văn phòng luật sư, các trung tâm tư vấn pháp luật; làm chuyên gia pháp lý trong doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

6. Thành tích - khen thưởng

 

Tin liên quan
Top