Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

KHOA LUẬT

 

KHOA LUẬT

1.   Thông tin liên hệ

1.1.Địa chỉ: Phòng 208, nhà B, Trường Đại học Công đoàn, Số 169 đường Tây Sơn, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

1.2.Số điện thoại: 0243.533.4682

1.3.Email: kluat@dhcd.edu.vn

2.   Giới thiệu

Ngày 13 tháng 10 năm 2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định số 6848/QĐ-BGDĐT giao cho trường ĐHCĐ đào tạo trình độ đại học ngành Luật. Ngày 17/11/2008 Hiệu trưởng trường ĐHCĐ kí quyết định số 518/QĐ-ĐHCĐ chuyển tên từ Bộ môn Luật thành Khoa Luật, giao nhiệm vụ quản lý, xây dựng chương trình, đề cương, giáo trình các học phần Đào tạo cử nhân Luật. Khoa Luật vừa thực hiện chức năng đào tạo cán bộ cho tổ chức Công đoàn, vừa góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội. Vì vậy, Khoa vừa đào tạo cử nhân Luật vừa đào tạo nâng cao kiến thức pháp luật cho các cán bộ Công đoàn trong phạm vi cả nước. Từ năm 2008 đến tháng 7 năm 2020, Khoa Luật đã trực tiếp giảng dạy được 11 khóa với 36 lớp chính quy, 11 lớp hệ song ngành, 15 lớp hệ tại chức, 07 lớp hệ văn bằng hai, 11 lớp ngắn hạn phục vụ 514 cán bộ Công đoàn trên cả nước. Trong quá trình đạo tạo, Khoa Khoa Luật đã có quan hệ hợp tác quốc tế với UNDP và một số trường đại học nước ngoài như: Khoa Luật trường ĐH Monazh Úc, Khoa Luật trường ĐH Quốc tế Mitso, Belarus, Khoa Luật, trường Đại học Chieng Mai, Thái Lan.

Trong thời gian tới, Khoa đẩy mạnh hoạt động đào tạo hệ chính quy theo hướng tăng cường các kỹ năng thực hành nghề, đào tạo sau đại học, đào tạo ngắn hạn nhằm nâng cao kiến thức pháp luật và kĩ năng nghề cho người học nói chung và kỹ năng tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho cán bộ Công đoàn trên toàn quốc, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn.

So với mặt bằng chung, ngành Luật là một trong những ngành có điểm đầu vào tương đối cao của trường và tương đương điểm đầu vào của các cơ sở đào tạo Luật có uy tín khác. Tính đến nay đã và đang đào tạo gần 4700 cử nhân Luật học. Khoa đang đảm nhiệm 06 học phần giảng dạy cho toàn trường, 36 học phần giảng dạy chuyên ngành Luật; quản lý 1320 sinh viên chính quy, 133 sinh viên song ngành Luật. Đã có 2190 cử nhân Luật đã tốt nghiệp ra trường.

3.   Đội ngũ cán bộ, giảng viên

Phó phụ trách Khoa: Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh       Email: thanhnt@dhcd.edu.vn

Các giảng viên:

1.   PGS.TS Lê Thị Châu - Email: lethichau2903@gmail.com

2.   PGS.TS Đinh Xuân Thảo – Email: thaopc2001@gmail.com

3.   PGS.TS Hoàng Văn Tú – Email: tu.hoang1959@icloud.com

4.   Tiến sĩ Lê Văn Bính - Email: binhlevan1962@gmail.com

5.   Tiến sĩ Phan Thanh Huyền – Email: huyenlinhldxh@yahoo.com.vn

6.   Tiến sĩ Nguyễn Huy Khoa – Email: khoanh@dhcd.edu.vn

7.   Tiến sĩ Vũ Thị Phượng – Email: phuongvt@dhcd.edu.vn

8.   Tiến sĩ Phùng Thị Cẩm Châu – Email: chauptc@dhcd.edu.vn

9.   Thạc sĩ – Nghiên cứu sinh Nguyễn T. Diễm Anh – Email: hongngoc.dhcd@gmail.com

10.   Thạc sĩ – Nghiên cứu sinh Trần Ngọc Dung – Email: dungttn@dhcd.edu.vn

11.   Thạc sĩ – Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Huệ - Email: huent@dhcd.edu.vn

12.   Thạc sĩ Nguyễn Anh Thu – Email: thuna@dhcd.edu.vn

13.    Thạc sĩ Hoàng Như Thái – Email: thaihn@dhcd.edu.vn

14.    Thạc sĩ Dư Hoài Phương – Email: phuongdh@dhcd.edu.vn

15.    Thạc sĩ Dương Phương Nam – Email: namdtp@dhcd.edu.vn

16.    Thạc sĩ Nguyễn Thùy Dương – Email: duongnt@dhcd.edu.vn

Bên cạnh đội ngũ giảng viên cơ hữu, Khoa Luật còn hợp tác và mời nhiều giảng viên, chuyên gia đến từ các cơ sở đào tạo Luật/Viện nghiên cứu có uy tín như Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Luật Hà Nội; Viện Nghiên cứu Lập pháp; Viện Nhà nước và Pháp luật… tham gia giảng dạy, hướng dẫn sinh viên.

Cố vấn học tập: Thạc sĩ Nguyễn Anh Thu               Email: thuna@dhcd.edu.vn

Giáo vụ khoa: Thạc sĩ Nguyễn Hoài Thu                 Email: thunh@dhcd.edu.vn

4.   Chức năng, nhiệm vụ

4.1.Chức năng: Quản lý chuyên môn về đào tạo, khoa học của ngành Luật và quản lý toàn diện sinh viên chính quy học ngành Luật.

4.2.Nhiệm vụ

-       Đề xuất hiệu trưởng về cải tiến nội dung chương trình, phát triển các chương trình đào tạo;

-       Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của các học phần được phân công trong chương trình đào tạo và thực hiện kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;

-       Xây dựng và thường xuyên cập nhật, điều chỉnh đề cương chi tiết các học phần được phân công trong chương trình đào tạo theo kế hoạch của Nhà trường; Biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo được Hiệu trưởng Nhà trường giao;

-       Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật (dự giờ, bình giảng…) nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

-       Tham gia coi thi, xây dựng đề thi hoặc bộ đề thi các học phần; thực hiện chấm, kiểm tra thi hết môn, quản lý điểm kiểm tra, điểm thi các học phần trong chương trình đào tạo do Khoa phụ trách và thực hiện công tác giáo vụ khác;

-       Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ phù hợp với chuyên môn khi được Nhà trường giao. Tích cực, chủ động đề xuất với Nhà trường tham gia các Hội nghị khoa học chuyên ngành hoặc liên quan. Phối hợp với các bộ phận hướng dẫn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học;

-       Tham gia công tác tuyển sinh và các hoạt động của Nhà trường;

-       Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc chuyên môn do Khoa đảm nhiệm;

-       Triển khai và phối hợp với các bộ phận trong Nhà trường thực hiện các hoạt động có liên quan đến nâng cao chất lượng đào tạo;

-       Tham gia tư vấn chuyên môn về lĩnh vực Khoa phụ trách;

-       Xây dựng kế hoạch quản lý, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ viên chức, người lao động của Khoa;

-       Ký hoặc hủy bỏ hợp đồng đối với giảng viên hợp đồng. Hỗ trợ, giúp đỡ các trợ giảng, giảng viên tập sự trở thành giảng viên chính thức;

-       Quản lý toàn diện diện việc học tập, rèn luyện của sinh viên trong Khoa, kịp thời nắm bắt việc học tập và rèn luyện của sinh viên; thực hiện cố vấn học tập;

-       Phối hợp với các bộ phận chức năng của Nhà trường tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên;

-       Tổ chức bộ máy Ban cán sự lớp, phối hợp với các tổ chức Đoàn thể trong các lớp, theo dõi giúp đỡ Ban cán sự và các tổ chức đoàn thể của lớp hoạt động tốt, nhằm quản lý quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên. Nhận xét kết quả học tập, thực tập, rèn luyện của sinh viên;

-       Hàng năm, định kỳ phối hợp với các Phòng chức năng đề nghị Hiệu trưởng: Đánh giá phân loại rèn luyện sinh viên; xét thi đua khen thưởng; kỉ luật, thực hiện chế độ chính sách (học bổng khuyến khích; trợ cấp xã hội; miễn giảm học phí) theo quy định, quy chế của Nhà nước, Bộ giáo dục và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đối với sinh viên thuộc Khoa quản lý;

-       Tổ chức, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, viết khóa luận, chuyên đề tốt nghiệp và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Báo cáo điều kiện dự thi tốt nghiệp và tổ chức thi tốt nghiệp cho các khóa, lớp thuộc Khoa phụ trách;

-       Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của Khoa;

-       Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

5.   Đào tạo

5.1.Trình độ đào tạo: Cử nhân

5.2.Mã ngành đào tạo: 52380101

5.3.Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT; Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động; Những người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy/không chính quy (vừa làm vừa học, chuyên tu, từ xa, mở rộng …).

5.4.Thời gian đào tạo

-       Chính quy: 3.5 đến 4 năm

-       Văn bằng hai: 2.5 năm

-       Song ngành (chính quy): 2.5 năm

-       Tại chức: 4 năm

5.5.Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Luật học

5.6.Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân Luật có phẩm chất chính trị,  và đạo đức nghề nghiệp tốt; Có , được trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật, thực tiễn pháp lý và những kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội liên quan đến các lĩnh vực pháp luật, cùng với bước đầu có định hướng chuyên sâu và rèn luyệnnhững kỹ năng cơ bản đủ để đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng ở nhiều vị trí công việc khác nhau thực hành, có thể giải quyết được một số vấn đề trong lĩnh vực pháp luật   

5.7.Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức Công đoàn, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ, các văn phòng luật sư, công chứng, thừa phát lại, các trung tâm tư vấn pháp luật; Chuyên gia pháp lý trong doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; Cán bộ nghiên cứu/giảng dạy tại các trung tâm nghiên cứu khoa học hoặc các cơ sở giáo dục trung cấp/cao đẳng/đại học

6.   Hoạt động nghiên cứu khoa học: Đội ngũ giảng viên Khoa Luật thường xuyên tham gia, thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học ở nhiều cấp độ khác nhau và đạt được những kết quả đáng kể, điển hình:

-       Tham gia, thực hiện: 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ;

-       Thực hiện 14 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở;

-       Trung bình mỗi giảng viên có 2 bài báo đăng trên các tạp chí nghiên cứu khoa học uy tín mỗi năm;

-       Thường xuyên tham gia, viết bài tại các hội thảo, tọa đàm khoa học do những cơ sở khác tổ chức;

-       Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học, trao đổi học thuật hoặc mời chuyên gia nói chuyện theo chuyên đề;

-       Trung bình mỗi năm hướng dẫn 05 đề tài nghiên cứu khoa học cho các sinh viên ưu tú, đam mê nghiên cứu khoa học.

7.   Hoạt động đoàn thể:

-       Kết nạp Đảng cho sinh viên ưu tú: Định kì hàng năm tổ chức kết nạp Đảng cho các sinh viên ưu tú, đáp ứng đủ điều kiện. Đến nay đã kết nạp được 42 Đảng viên là sinh viên.

-       Tham gia các hoạt động đoàn thể do Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức:

+ Cuộc thi hát Karaoke cho cán bộ giảng viên năm 2019 (Giải nhất);

+ Hội thi nấu ăn chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam năm 2018 (Giải nhất);

+ Hội diễn nét đẹp thời trang công sở năm 2017;

+ Các chương trình ủng hộ đồng bào lũ lụt; Mẹ Việt Nam anh hùng; Vòng tay Công đoàn; các chương trình thiện nguyện…

+ Sinh viên Khoa Luật luôn là thành viên chủ lực của các câu lạc bộ/ đội nhóm của trường như: Đội Thanh niên xung kích; Câu lạc bộ Tiếng hát sinh viên; Đội Múa; Đội hiến máu; Câu lạc bộ MC và sự kiện; Đội bóng đá nam...

+ Tham gia chương trình thanh niên tình nguyện - Mùa hè xanh tại nhiều tỉnh thành trên cả nước do Đoàn trường tổ chức…

-       Tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, các cuộc thi và các buổi tọa đàm cho sinh viên:

+ Lễ kỉ niệm 10 năm thành lập Khoa;

+ Cuộc thi “Hùng biện” nhân dịp kỉ niệm 10 năm thành lập Khoa

+ Tọa đàm “Nghề luật” với sự tham gia của các chuyên gia uy tín như: PGS.TS Trần Văn Độ (Nguyên Chánh án Tòa án Quân sự Trung Ương, nguyên Đại biểu Quốc hội); Luật sư, nhà báo Nguyễn Xuân Bính (Văn phòng Luật sư Khánh Hưng, Trưởng ban Báo điện tử, Báo Pháp luật Việt Nam); PGS.TS Đinh Xuân Thảo (Nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, Đại biểu Quốc hội)…

+ Chương trình chào “Tân sinh viên”  vào các năm 2016, 2017, 2018, 2019

+ Chương trình “Bế giảng” vào các năm 2018, 2019, 2020.

+ Giải bóng đá nam “Chào tân sinh viên” năm 2019

+ Chương trình bồi dưỡng kỹ năng phỏng vấn, tìm kiếm việc làm năm 2020

8.     Thành tích – khen thưởng:

-       Vào vòng Chung kết và đạt giải “Đội được yêu thích nhất” cuộc thi Phiên tòa giả định cấp Quốc gia 2019 (Vmoot) do trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh tổ chức với sự tham gia của 65 đội đến từ 33 trường đại học có đào tạo chuyên ngành luật trên cả nước . Huấn luyện viên: TS Phùng Thị Cẩm Châu, Ths Nguyễn Thị Diễm Anh, Ths Trần Ngọc Dung.

-        Vào vòng Tứ kết và đạt giải “Đội được yêu thích nhất” trong cuộc thi Phiên tòa giả định cấp Quốc gia 2017 (Vmoot) do trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh tổ chức với sự tham gia của 52 đội đến từ 28 cơ sở đào tạo Luật trong cả nước. Huấn luyện viên: PGS.TS Lê Thị Châu

-        Vào vòng “Chung kết cuộc thi Eurka 2017”, do Trung ương đoàn TNCSHCM tổ chức với đề tài “Quản lý nhà nước về thương mại đối với thực phẩm bẩn, thực trạng và giải pháp”, Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Lê Thị Châu

-       Giấy khen của Hiệu trưởng trường ĐH Công đoàn cho Khoa Luật vì “Có thành tích trong xây dựng và phát triển Trường ĐH Công đoàn năm 2016”

-       Thủ khoa xuất sắc Tốt nghiệp các trường ĐH CĐ, HV trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016: Sinh viên Bùi Thị Hồng Trang LW4C

-       Giấy Khen của BCH Đoàn Trường ĐH Công đoàn cho Liên chi Đoàn Khoa Luật vì đã có thành tích xuất sắc trong chương trình “Giảng đường xanh” năm học 2014-2015

-       Giải Khuyến khích cuộc thi Tranh luận bằng Tiếng Anh về pháp luật khu vực Đông Nam Á tại Chieng Mai, Thái Lan năm 2012: Sinh viên Đặng Thương Thương, lớp LW1

-       Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương đoàn TNCS HCM cho đồng chí Nguyễn Huy Khoa vì có thành tích xuất sắc trong Công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối Đại học Cao đẳng năm học 2011-2012

-       Giải khuyến khích Tài năng khoa học trẻ Việt Nam do Bộ Giáo Dục & Đào tạo tổ chức năm 2011, với đề tài: “Giáo dục pháp luật thực hành – một phương pháp hướng nghiệp cho sinh viên tại Khoa Luật Đại học Công đoàn” – GV hướng dẫn: PGS.TS Lê Thị Châu

9.   Định hướng phát triển:

-       Trở thành 1 trong những cơ sở đào tạo Luật có uy tín, hàng đầu của cả nước;

-       Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập cho giảng viên và sinh viên theo phương pháp tương tác và trải nghiệm (CLE);

-       Nâng cao kỹ năng, trình độ ngoại ngữ cho giảng viên, sinh viên;

-       Tiếp tục thực hiện dự án UNDP nhằm phát triển kỹ năng thực hành luật cho sinh viên và giúp ích cho cộng đồng;

-       Đẩy mạnh hoạt động đào tạo ngắn hạn nhằm nâng cao kiến thức và kĩ ăng tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho cán bộ Công đoàn trên toàn quốc nhằm nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của hệ thống Công đoàn;

-       Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế; đào tạo cử nhân theo chương trình chất lượng cao đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế với chuẩn đầu ra thông thạo ngoại ngữ, tin học và kỹ năng nghề;

-       Triển khai đào tạo trình độ Thạc sĩ luật học;

-       90% giảng viên có trình độ Tiến sĩ.

 

10.    Một số hình ảnh:

 

Tin liên quan
Top