Tìm kiếm thông tin

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN ĐƯỢC BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CẤP PHÉP XUẤT BẢN TẠP CHÍ “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG ĐOÀN”

Ngày 20 tháng 4 năm 2015, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký quyết định số 127/GP-BTTT cấp giấy phép xuất bản tạp chí “Nghiên cứu khoa học Công đoàn” cho trường Đại học Công đoàn.

Xem tiếp...

CHÙM TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN

Xem tiếp...

CUỘC THI “THỦ LĨNH TÀI NĂNG 2015”

Ngày 07/04/2015, tại Hội trường A - trường Đại học Công Đoàn đã diễn ra đêm Chung kết cuộc thi Thủ lĩnh tài năng (THE BEST LEADER 2015) do Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên trường Đại học Công Đoàn phối hợp tổ chức.

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC ĐÓN TẾT CỔ TRUYỀN BUNPIMAY, CHOL CHNAM THMAY CHO LƯU SINH VIÊN LÀO, CAMPUCHIA

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của các Bộ tộc Lào và Chol Chnam Thmay của nhân dân Campuchia năm 2015, trường đại học Công đoàn đã tổ chức Lễ hội té nước, buộc chỉ cổ tay, liên hoan, giao lưu văn nghệ cho các bạn lưu học sinh Lào, Campuchia đang học tập tại trường

Xem tiếp...

DANH SÁCH DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HỌC BỔNG HỌC KỲ I 2014 - 2015

Xem tiếp...

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CƠ QUAN NHIỆM KỲ 2014 - 2015

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG THẠC SĨ CHO HỌC VIÊN KHÓA HỌC 2012 - 2014

Ngày 05/04/2015, trường Đại học Công đoàn tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng Thạc sĩ cho 73 học viên khóa học 2012 – 2014 và 14 học viên khóa học 2011 – 2013 chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và Quản trị Nhân lực.

Xem tiếp...

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC NĂM 2015

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC NĂM 2015

Xem tiếp...

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2015

Ngày 09 tháng 02 năm 2014, Trường Đại học Công đoàn tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2015. Hội nghị có sự tham gia của 162 đại biểu đến từ 28 bộ phận trong toàn trường.

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TIẾP ĐOÀN ĐẠI BIỂU TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ BÊ-LA-RUS

Nhận lời mời của Trường Đại học Công đoàn, đoàn Đại biểu Trường Đai học Quốc tế Bê-la-rus do Hiệu phó thường trực – GS. Podgorniy Gennadiy làm trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc tại Trường Đại học Công đoàn từ ngày 23-30/11/2014.

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, NGHIỆP VỤ QUAN HỆ LAO ĐỘNG NĂM 2014

Ngày 15 tháng 9 năm 2014, trường Đại học Công đoàn tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ quan hệ lao động năm 2014 cho hơn 50 học viên.

Xem tiếp...

ĐOÀN ĐẠI BIỂU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN DỰ LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MITSO - BÊLARUS

Đoàn đại biểu Trường Đại học Công đoàn do TS. Phạm Văn Hà – Hiệu trưởng làm trưởng đoàn đã đến dự lễ kỷ niệm 85 năm thành lập Trường Đại học Quốc tế MITSO - Bêlarus.

Xem tiếp...

Top