Tìm kiếm thông tin

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN LÀM VIỆC VỚI GIÁO SƯ MAROZAU LEANID VICTORVICH TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MITSO - BELARUS

Thực hiện Kế hoạch trao đổi giảng viên giữa Trường Đại học Quốc tế MITSO Belarus và Trường Đại học Công đoàn, từ ngày 23/9/2016 đến 21/10/2016, GS. Marozau Leanid Victorvich đã hoàn thành công việc của mình.

Xem tiếp...

LỊCH THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ NĂM 2016 - ĐƠT 2

Xem tiếp...

THÔNG BÁO DỰ KIẾN DANH SÁCH THI ĐUA VÀ NHẬN HỌC BỔNG NĂM HỌC 2015 - 2016

Xem tiếp...

TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2016

Xem tiếp...

ĐOÀN ĐẠI BIỂU CẤP CAO TRUNG ƯƠNG LIÊN HIỆP CÔNG ĐOÀN LÀO LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Nhận lời mời của Trường Đại học Công đoàn, sáng ngày 2 tháng 11 năm 2016, Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào đã đến làm việc với Trường Đại học Công đoàn.

Xem tiếp...

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC KỈ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20-10

Nhân dịp kỷ niệm 86 năm Hội Liên hiệp phụ nữ Việt nam 20/10, ngày 19/10/2016, công đoàn Trường Đại học Công đoàn đã tổ chức kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam với chủ đề “Phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đổi mới”.

Xem tiếp...

TỌA ĐÀM “THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

Ngày 14 tháng 10 năm 2016, Trường Đại học Công đoàn phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ giáo dục và Phát triển cộng đồng tổ chức tọa đàm “thực hiện chính sách pháp luật xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững”.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO LỊCH THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUI 2016

Xem tiếp...

KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG KỲ THI TUYỂN DUNG GIẢNG VIÊN 2016

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN CÓ THÊM 2 PHÓ GIÁO SƯ

Ngày 10 tháng 10 năm 2016, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã ký Quyết định số 55/QĐ-HĐCDGSNN về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016. Theo Quyết định này, trong đợt xét công nhận năm 2016, cả nước có 65 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, và 638 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư.

Xem tiếp...

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TỔNG LIÊN ĐOÀN “NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG CHẮN SÓNG ĐIỆN TỪ TẦN SỐ CÔNG NGHIỆP BẰNG VẬT LIỆU NANO CARBON”

Ngày 06/10/2016, tại Viện Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật – Bảo hộ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu chế tạo màng chắn sóng điện từ tần số công nghiệp bằng vật liệu nano carbon”

Xem tiếp...

Top