Tìm kiếm thông tin

Từ khóa:

KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11

Xem tiếp...

DANH MỤC ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ

Xem tiếp...

HỘI DIỄN NÉT ĐẸP THỜI TRANG CÔNG SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN NĂM 2017

Xem tiếp...

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG ĐOÀN SỐ 8 - 2017

Xem tiếp...

KHOA XÃ HỘI HỌC – 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Ngày 15 tháng 6 năm 1997 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ra quyết định thành lập Khoa Xã hội học. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, cho đến nay Khoa Xã hội học đã đào tạo được 20 khóa cử nhân, trong đó có 16 khóa đã tốt nghiệp ra trường và 3 khóa cao học.

Xem tiếp...

KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP KHOA XÃ HỘI HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Ngày 10, 11/11/2017, Khoa Xã hội học - trường Đại học Công đoàn đã tổ chức một chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 20 năm thành lập (1997 – 2017).

Xem tiếp...

DANH SÁCH DỰ KIẾN THI ĐUA VỚI HỌC BỔNG NĂM HỌC 2016 - 2017

Xem tiếp...

CUỘC THI SINH VIÊN THANH LỊCH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 2017

Xem tiếp...

KHAI GIẢNG CAO HỌC KHÓA 2017 - 2019

Ngày 08 tháng 10 năm 2017, trường Đại học Công đoàn đã tổ chức lễ khai giảng khóa đào tạo trình độ thạc sĩ (2017-2019) cho 150 học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp, Kế toán và Xã hội học.

Xem tiếp...

Top