Tin Hoạt động

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THUỘC HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VIỆT NAM VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN KÝ KẾT BIÊN BẢN HOÀN THÀNH KHẢO SÁT SƠ BỘ

Ngày 21/9/2021, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài chương trình đào tạo do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã đến khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Công đoàn để phục vụ cho đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài chương trình đào tạo trình độ đại học 3 ngành: Quan hệ lao động, Bảo hộ lao động và Xã hội học.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 1 NĂM 2021

Xem tiếp...

HỘI NGHỊ GIAO BAN QUÝ III, SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

Ngày 14/7/2021, Trường Đại học Công đoàn tổ chức hội nghị giao ban công tác quý III, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2021

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN LÊN ĐƯỜNG LÀM NHIỆM VỤ TẠI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

Ngày 03/7/2021, cán bộ, giảng viên Trường Đại học Công đoàn đã lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Hội đồng thi tỉnh Điện Biên.

Xem tiếp...

LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KHÓA 2017-2021 CHO LƯU HỌC SINH LÀO

Ngày 02/7/2021, Trường Đại học Công đoàn đã tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học cho lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào khóa 2017-2021.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA HIỆU TRƯỞNG

Xem tiếp...

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ THANH TRA, KIỂM TRA THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021 CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Thực hiện Quyết định số 554/QĐ-ĐHCĐ ngày 15/6/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn về việc triệu tập cán bộ, giảng viên tham gia tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT - năm 2021, ngày 16 tháng 6 năm 2021, tại Hội trường A – Trường Đại học Công đoàn đã diễn ra buổi “Tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2021” cho 45 cán bộ, giảng viên của Nhà trường.

Xem tiếp...

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ KIỂM TRA CÔNG TÁC COI THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 TẠI ĐIỂM CẦU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Thực hiện kế hoạch tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sáng ngày 09/6/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cho cán bộ chủ chốt các cơ sở giáo dục đại học, do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng chủ trì.

Xem tiếp...

LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VÀ KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN

Ngày 05/6/2021 tại Trường Đại học Công đoàn đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giữa Trường Đại học Công đoàn và Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Lễ Khai giảng lớp đào tạo lý luận và nghiệp vụ công đoàn K242, K243 cho cán bộ công đoàn Giáo dục Việt Nam dưới hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA KHÔNG THUỐC LÁ VÀ TĂNG CƯỜNG THỰC THI LUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Thực hiện công văn số 2127/BGDĐT-GDTC ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá và tăng cường thực thi luật phòng chống tác hại của thuốc lá.

Xem tiếp...

Top