Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

PHÒNG QUẢN LÝ SINH VIÊN NỘI TRÚ

 PHÒNG QUẢN LÝ SINH VIÊN NÔI TRÚ

1. Thông tin liên hệ

Địa chỉ liên hệ: Phòng QLSVNT, Nhà 4A, Trường Đại học Công đoàn - 167, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội  

Số điện thoại:  043.8517079

Email: pqlsvnt@dhcd.edu.vn

2. Giới thiệu chung

Ngày 05-01-1995 Hiệu trưởng Nhà trường đã quyết định thành lập Ban quản lý ký túc xá sinh viên.Trải qua 5 năm thử nghiệm, từ 1995 đến năm 2000 cùng với sự phát triển của Nhà trường, ngày 17 tháng 03 năm 2000 Tổng Liên Đoàn LĐ Việt Nam ra quyết định số 443 QĐ/TLĐ về việc thành lập phòng Quản lý sinh viên nội trú - trường Đại học Công Đoàn.

Trải qua 16 năm qua,kể từ khi thành lập phòng Quản lý sinh viên nội trú đến nay,công tác quản lý sinh viên nội trú Trường đại học Công Đoàn đã đạt nhiều thành tựu đáng khích lệ.Từ ngày đầu thành lập,phòng gồm có 8 cán bộ nhân viên và gần 800 sinh viên,đến nay đã có 13 cán bộ nhân viên với trên 1800 sinh viên nội trú và 43 sinh viên quốc tế không kể các lớp tập huấn ngắn hạn.

Phòng có chức năng bố trí chỗ ở và quản lý sinh viên nội trú, quản lý tài sản ký túc xá; chủ động phối hợp với Đoàn thanh niên,Hội sinh viên Nhà trường trong các phong trào tự quản: “Nếp sống văn hóa công nghiệp” và “Xanh,Sạch,Đẹp” trong ký túc xá

Với trên 1800 sinh viên nội trú và 43 sinh viên Quốc tế Lào và Campuchia,việc bảo đảm an ninh chính trị,trật tự an toàn xã hội trong KTX luôn được bảo đảm.

-Đơn vị luôn đạt 100% cán bộ, nhân viên được danh hiệu tiên tiến và tập thể phòng đạt danh hiệu “tập thể lao động tiên tiến”.

-Có một cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 2012-2013 và 2014-2015

-Một đồng chí được nhận giấy khen của Đảng bộ khối các trường Đại học đạt danh hiệu “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền” (2012-2014)

 

-Tổ Công đoàn được tặng giấy khen năm 2014 “Vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn” của BCH Công đoàn các cơ quan thuộc TLĐLĐ Việt Nam

3. Cán bộ quản lý

  • Trưởng phòng: Nguyễn Văn Chúc

                     Email:chucnv@dhcd.edu.vn

4. Chức năng, nhiệm vụ

·        Chức năng: Quản lý ký túc xá và sinh viên nội trú trong ký túc xá, phục vụ công tác của Nhà trường.

·        Nhiệm vụ: Quản lý chỗ ở cho sinh viên tập trung, tại chức, dự bị, các lớp bồi dưỡng ngắn hạn.

5. Thông báo – tin tức

·        Hàng năm phòng QLSVNT đều có thông báo công khai số lượng sinh viên ở nội trú, cũng như các đối tượng được đăng ký ở nội trú, Sinh viên mới  xin ở nội trú lần đầu, hồ sơ bao gồm:

-                    Đơn xin vào ở nội trú

-                    Các giấy chứng nhận ưu tiên (theo quy chế HSt -SV của Bộ GD &ĐT)

-                    Giấy báo trúng tuyển (nếu là sinh viên năm thứ nhất n)

-                    Đối với sinh viên đã ở nội trú sau khi hết hạn hợp đồng đều phải đăng ký và ký hợp đồng mới

6. Thành tích, khen thưởng

-                    Cơ sở vật chất: Ký túc xá sinh viên Nhà trường gồm có 3 khu nhà: 4A; 4B, 5A. Tổng diện tích: 8428m2 – có 206 phòng – 27m2/phòng (cả công trình phụ) – 8 sinh viên/phòng.

-                    Gần 15 năm qua, kể từ khi thành lập phòng QLSVNT đến nay công tác quản lý sinh viên nội trú đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ: như bố trí sắp xếp chỗ ở hợp lý cho sinh viên các khóa, lớp. Do có sự hợp lý trong việc bố trí sắp xếp chỗ ở cho sinh viên, nên nắm chắc được mọi tình hình diễn biến về tư tưởng cũng như ăn ở sinh hoạt hằng ngày của sinh viên nội trú nhắm tăng cường sự giám sát, giáo dục nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật trong sinh viên. Luôn cải tiến phương pháp, tổ chức quản lý, thực hiện tốt phong cách, tác phong làm việc của thời kỳ CNH-HĐH.

-                    Hàng năm tiếp nhận, sắp xếp chỗ ở cho gần 1500 sinh viên (chính quy, tại chức, cao học, sinh viên quốc tế, học viên ngắn hạn)

 

 

Tin liên quan
Top