Tìm kiếm thông tin

Từ khóa:

GIÁO SƯ TRẦN VĂN HẢI - THÀNH VIÊN HỌC VIỆN KHOA HỌC NEWYORK, HOA KỲ ĐẾN ĐẾN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Nhận lời mời của Hiệu trưởng, Trường Đại học Công đoàn, ngày 18 tháng 02 năm 2014 Giáo sư Trần Văn Hải Thành viên học viện khoa học Newyork, Hoa kỳ đã đến thăm trường

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM MỘT SỐ LÃNH ĐẠO CÁC BỘ PHẬN

Trường Đại học Công đoàn đã tổ chức và trao quyết định bổ nhiệm một số lãnh đạo các bộ phận vào ngày ngày 25 tháng 02 năm 2014

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2014

Ngày 10/03/2014, trường Đại học Công đoàn đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2014

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN ĐÓN TIẾP ĐOÀN ĐẠI BIỂU TRUNG ƯƠNG LIÊN HIỆP CÔNG ĐOÀN LÀO

Chiều 14/03/2014, trường Đại học Công đoàn đã long trọng tổ chức đón tiếp đoàn đại biểu Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào.

Xem tiếp...

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ THỰC TRẠNG ĐỐI THOẠI TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Nằm trong kế hoạch nghiên cứu của đề tài “Đối thoại trong doanh nghiệp và vai trò của Công đoàn”, ngày 28/03/2014, trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội thảo chuyên đề “Thực trạng đối thoại trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay”.

Xem tiếp...

Kế hoạch tổ chức học lại để trả nợ và cải thiện điểm năm học 2012 - 2013

Xem tiếp...

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG Năm học 2012 – 2013

Xem tiếp...

KHAI GIẢNG LỚP ĐẠI HỌC PHẦN BẢO HỘ LAO ĐỘNG TẠI LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH HÀ NAM

Ngày 26/4/2014, tại Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Lễ khai giảng lớp đại học phần Bảo hộ lao động cho cán bộ công đoàn chuyên trách trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC GẶP MẶT CÁN BỘ HƯU TRÍ NHÂN DỊP KỶ NIỆM 68 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (15/05/1946 - 15/05/2014)

Sáng 15/05/2014, tại phòng B304, trường Đại học Công đoàn tổ chức gặp mặt các cán bộ hưu trí nhân dịp kỷ niệm 68 năm thành lập Trường.

Xem tiếp...

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TỔNG LIÊN ĐOÀN “ĐỐI THOẠI TRONG DOANH NGHIỆP VÀ VAI TRÒ CỦA CÔNG ĐOÀN”

Ngày 12/6/2014, tại trường Đại học Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng Liên đoàn: “Đối thoại trong doanh nghiệp và vai trò của Công đoàn” do TS. Nguyễn Anh Tuấn, trưởng Bộ môn Kinh tế - trường Đại học Công đoàn chủ nhiệm.

Xem tiếp...

Top