Tìm kiếm thông tin

Từ khóa:

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN THÁNG 3 NĂM 2017

Xem tiếp...

HỖ TRỢ CHÍ PHÍ HỌC TẬP CHO SINH VIÊN

Xem tiếp...

TUYỂN SINH HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM NĂM 2016

Xem tiếp...

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NĂM 2016

Xem tiếp...

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

Xem tiếp...

THÔNG BÁO HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP CHO SINH VIÊN CHÍNH QUI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Xem tiếp...

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ "CÔNG TÁC XÃ HỘI VIỆT NAM – THÁCH THỨC TÍNH CHUYÊN NGHIỆP TRƯỚC NHU CẦU HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN"

Ngày 10/11/2015, Trường Đại học Công đoàn vinh dự đăng cai tổ chức ngày hội lớn của những người làm công tác xã hội.

Xem tiếp...

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN PHỔ BIẾN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU HỘ, CỨU NẠN NĂM 2015

Trường Đại học Công đoàn đều tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cứu hộ, cứu nạn và thực tập phương án chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn ngay tại cơ quan.

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGẮN HẠN DÀNH CHO CÔNG ĐOÀN LÀO

Ngày 18/12/2015, trường Đại học Công đoàn đã tổ chức lễ bế giảng lớp tập huấn ngắn hạn dành cho 15 cán bộ công đoàn Lào.

Xem tiếp...

LỄ TỔNG KẾT HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN SINH VIÊN NĂM HỌC 2014-2015

Ngày 18/11/2015, Trường Đại học Công đoàn đã tổ chức lễ tổng kết học tập và rèn luyện của sinh viên hệ chính qui năm học 2014-2015 nhằm đánh giá và biểu dương những sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc trong năm học này.

Xem tiếp...

Top