Tin Khác

PHÒNG TỔ CHỨC

 

PHÒNG TỔ CHỨC

1. Thông tin liên hệ

          Địa chỉ liên hệ: Phòng 310, Nhà A, Trường Đại học Công đoàn, 169 - Tây sơn - Đống Đa - Hà Nội  

         Số điện thoại: 0243.533.567

 Email:            ptc@dhcd.edu.vn

2. Giới thiệu chung

        Phòng Tổ chức Trường Đại học Công đoàn ra đời, phát triển cùng với sự ra đời, phát triển của Trường Đại học Công đoàn. Phòng có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng Nhà trường trong bốn mảng công tác chính: cơ cấu tổ chức, công tác nhân sự, chế độ chính sách, thi đua khen thưởng, kỷ luật.

Trong suốt quá trình phát triển, được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Nhà trường, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực của các thế hệ cán bộ, viên chức, phòng Tổ chức đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: tham mưu cho Ban Giám hiệu Nhà trường trong công tác tuyển dụng cán bộ; xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản, các nội quy, quy chế trong lĩnh vực tổ chức cán bộ; phối hợp với các bộ phận trong Trường sắp xếp, bố trí, sử dụng viên chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, từng vị trí việc làm và trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực thực tiễn của viên chức; thực hiện tốt công tác bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ hợp lý, hiệu quả; chế độ, chính sách đối với người lao động cũng được đảm bảo đúng quy định hiện hành; công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng viên chức được quan tâm đúng mức; đảm bảo đúng quy trình trong bình xét thi đua, khen thưởng và kỷ luật.

Với những đóng góp trên, nhiều năm, Phòng Tổ chức đã được Hiệu trưởng tặng danh hiệu “Tập thể lao động động xuất sắc’, năm 2015 Phòng đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Phát huy thành tích đã đạt được, với truyền thống đoàn kết, sẵn sàng vượt qua khó khăn cùng với sự lãnh đạo của Đảng uỷ, sự quan tâm giúp đỡ của Ban Giám hiệu, sự phối hợp hoạt động của các bộ phận trong Trường, trong thời gian tới, phòng Tổ chức sẽ tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, thống nhất về nhận thức và hành động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự phát triển của Trường Đại học Công Đoàn

 3. Cán bộ quản lý

  •  Trưởng phòng:   TS. Mai Thị Dung

                                        Email: dungmt@dhcd.edu.vn

4. Chức năng, nhiệm vụ

     Phòng có chức năng tham mưu cho nhà trường về công tác tổ chức cán bộ, tuyển dụng.

 5. Thành tích – khen thưởng

             - Năm 2015 được BCH TLĐlĐVN tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2015.

- Năm 2006, 2016 được Hiệu trưởng Trường Đại học Công  đoàn tặng giấy khen đã có thành tích trong xây dựng và phát triển trường Đại học Công đoàn.

- Năm 2008 được Hiệu trưởng Trường Đại học Công  đoàn tặng giấy khen đã tích cực tham gia liên hoan văn nghệ chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

- Hàng năm đều đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc”; “Chi bộ trong sạch vững mạnh, chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”

 

Tin liên quan
Top