Tin Khác

KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI

 

KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI

Tên đơn vị : Khoa Công tác xã hội- Trường Đại học Công đoàn

1.     Thông tin liên hệ:

-         Địa chỉ: Phòng B302 trường Đại học Công đoàn

-         Số điện thoại (024).38517080

-         Email: kctxh@dhcd.edu.vn

2.     Giới thiệu

Khoa công tác xã hội, trường Đại hoc Công đoàn được thành lập từ năm 2003, là trường Đại học đầu tiên ở khu vực miền Bắc thành lập ngành Công tác xã hội ở trình độ đại học, hệ chính quy  theo quyết định số 5239/QĐ/BGD&ĐT-ĐH&SĐH ngày 29/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 9/12/2003, Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động VN ra Quyết định số 2385/QĐ-TLĐ về việc thành lập khoa Công tác xã hội thuộc trường Đại học Công đoàn. 

Từ khi trường Đại học Công đoàn đi vào đào tạo theo hệ thống tín chỉ (năm 2007), chất lượng dạy và học của nhà trường nói chung và của khoa công tác xã hội nói riêng được củng cố và có sự tiến  bộ rõ rệt. Đến nay, khoa công tác xã hội đã đào tạo sang  khóa  thứ 16 với  1960 sinh viên, trong đó có 13 sinh viên thuộc nước bạn Lào, 51 sinh viên là CNLĐ và cán bộ Công đoàn được các Liên đoàn lao động, công đoàn ngành và các doanh nghiệp cử đi học, 223 cán bộ thuộc ngành Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh Hà Nam và thành phố Hà Nội. Khoa CTXH có 13 khóa đã tốt nghiệp với hơn 1513cử nhân công tác xã hội. Thống kê sơ bộ cho thấy, sau hơn 10 năm đào tạo, gần 80% cử nhân CTXH  được đào tạo tại trường Đại học Công đoàn đã có việc làm trong các đơn vị, cơ quan, tổ chức khác nhau trong xã hội. Điều  đó đã khẳng định uy tín và chất lượng đào tạo của khoa CTXH trường Đại học Công đoàn trong hệ thống các trường Đại học trên phạm vi cả nước.

Phát huy vai trò của trường Đại học Công đoàn với hơn 70 năm xây dựng và phát triển, đơn vị vinh dự  được Bác Hồ 5 lần về thăm, Khoa công tác xã hội đã, đang và sẽ tiếp bước truyền thống hào hùng của nhà trường, không ngừng hoàn thiện, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy  nhằm phát triển công tác xã hội trở thành một nghề ở Việt Nam. Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên đủ về số lượng, đạt yêu cầu về chất lượng gắn với phát triển hệ thống cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại các đơn vị mà khoa đã hợp tác. Điều đó góp phần  vào việc xây dựng hệ thống an sinh xã hội tiên tiến theo tinh thần của  đề án 32  được Thủ Tướng chính phủ ban hành về phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020.

3.     Đội ngũ cán bộ giảng viên

-         Trưởng khoa: PGS.TS Đỗ Thị Vân Anh

 Email: vananhdt@dhcd.edu.vn

-         Phó Trưởng khoa: TS Lê Thị Thúy Ngà

 Email: ngaltt@dhcd.edu.vn, lethuyngactxh@gmail.com

-         Giáo vụ: Ths. Trương Thị Ly

 Email: lytt@dhcd.edu.vn

-         Cố vấn học tập: TS Lê Thị Thủy

 Email: thuylethi@dhcd.edu.vn

4.     Chức năng nhiệm vụ

- Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong Khoa; đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo.

- Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo; xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập trình Hiệu trưởng duyệt; chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường; quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo của Khoa.

- Tổ chức và quản lý biên soạn chương trình, giáo trình môn học, đề cương chi tiết các học phần và hoạt động khoa học của Khoa.

Cùng với sự phát triển trong công tác đào tạo của trường Đại học Công đoàn, khoa Công tác xã hội đã và đang thực hiện tốt các chức năng và nhiệm vụ được lãnh đạo nhà trường phân công. Cụ thể như sau:

-         Công tác đào tạo: Đào tạo đại học, hệ vừa làm vừa học về lĩnh vực công tác xã hội ( hoạt động trợ giúp cho những nhóm yếu thế trong xã hội: Ma túy, mai dâm,, người khuyết tật, người có HIV, trẻ em, phụ nữ, nhóm người nghèo...)

-         Tổ chức tập huấn và cấp chứng chỉ trong hoạt động CTXH theo nhu cầu xã hội ( Phòng chống buôn bán người, xâm hại phụ nữ và trẻ em, truyền thông nâng cao nhận thức  trong bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, bạo lực học đường, sức khỏe tâm thần...)

-         Hợp tác nghiên cứu với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về một số lĩnh vực: Phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo, biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới...

-         Cung ứng  dịch vụ sản phẩm cho các nhóm xã hội đặc thù: Trẻ em chậm phát triển trí tuệ, nạn nhân của buôn bán người, nạn nhân bị xâm hại, chăm sóc người cao tuổi, công tác xã hội trong bệnh viện...

-         Đào tạo ngắn hạn cho các lớp về: Kỹ năng vận động chính sách, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kĩ năng tham vấn, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng quản trị bản thân...

5. Đào tạo

5.1. Trình độ đào tạo: Cử nhân Công tác xã hội

5.2. Mã ngành đào tạo: 7760101

5.3. Đối tượng tuyển sinh: học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông

Tổ hợp môn xét tuyển: A1 (Toán- Lý- Anh văn); C0 (Văn- Sử -Địa); D1 (Toán- Văn- Anh)

5.4. Thời gian đào tạo: 4 năm

5.5. Bằng tốt nghiệp: đại học hệ chính quy

5.6. Mục tiêu đào tạo:  

Ngành Công tác xã hội có mục tiêu chung là đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức rộng về các vấn đề xã hội, có các kĩ năng can thiệp, giải quyết các vấn đề xã hội ở cấp độ cá nhân, nhóm, cộng đồng và toàn xã hội. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có năng lực tư vấn xây dựng các chính sách xã hội đáp ứng các nhu cầu phát triển của đất nước. Đồng thời, cử nhân Công tác xã hội được đào tạo có đầy đủ phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, đạo đức cá nhân và đạo đức xã hội để thực hành nghề nghiệp trong các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, chính trị, nghề nghiệp và tổ chức có yếu tố nước ngoài góp phần xây dựng Việt Nam giàu mạnh, công bằng, dân chủ, hội nhập và văn minh.

Chuẩn đầu ra ngành đào tạo Sau khi tốt nghiệp ngành Công tác xã hội, người học phải đạt được các yêu cầu sau:

5.6.1 Yêu cầu về kiến thức

5.6.1.1. Kiến thức chung

Hiểu được kiến thức chung về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam; có kiến thức về Giáo dục thể chất và Giáo dục An ninh - Quốc phòng để đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vận dụng được kiến thức cơ sở ngành và các kiến thức liên ngành của các ngành gần vào lĩnh vực công tác xã hội như: tâm lí học và xã hội học: tâm lý học giới tính, nhân học xã hội, tâm lý học phát triển, nhập môn công tác xã hội, chính sách xã hội. Có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh.

5.6.1.2. Kiến thức chuyên ngành

Hiểu và vận dụng sáng tạo kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành nghề Công tác xã hội; Có khả năng nghiên cứu, phát hiện và trợ giúp cá nhân, nhóm, cộng đồng tự giải quyết những vấn đề xã hội. Đặc biệt, sinh viên hiểu và vận dụng được kiến thức và kỹ năng chuyên sâu trong các lĩnh vực công tác xã hội với trẻ em, người khuyết tật, các nhóm đối tượng yếu thế, gia đình và trường học, để giúp đỡ cá nhân, nhóm và cộng đồng chịu thiệt thòi trong xã hội... tự vươn lên giải quyết những khó khăn, đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của chính mình.

5.6.1.3. Kiến thức bổ trợ

- Tin học: + Có trình độ Tin học đạt Chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin); + Có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xã hội

- Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh chứng chỉ B trở lên.

5.6.2. Yêu cầu về kĩ năng

5.6.2.1. Kỹ năng cứng

- Có kỹ năng, phương pháp đánh giá hệ thống các mối quan hệ của thân chủ trong quá trình trợ giúp.

- Có khả năng lựa chọn biện pháp can thiệp phù hợp với từng thân chủ dựa trên kết quả đánh giá thực tế, dựa trên các giá trị văn hoá - xã hội và sự ưu tiên theo hệ thống các mối quan hệ của thân chủ.

- Biết cách áp dụng các biện pháp can thiệp cá nhân, gia đình, nhóm và cộng đồng dựa trên thông tin thu thập được từ thực tế nhằm đạt được nhiều mục đích đề ra theo hệ thống các mối quan hệ của thân chủ.

- Biết cách vận dụng những hiểu biết về quyền con người, về sự công bằng trong kinh tế - xã hội nhằm biện hộ và bảo vệ thân chủ.

- Có kỹ năng thu hút, vận động sự tham gia của cá nhân, gia đình, nhóm và cộng đồng; huy động và điều phối sự tham gia đó vào quá trình thực hành nghề.

- Có khả năng vận dụng các phương pháp nghiên cứu vào nghiên cứu khoa học, phục vụ cho nghề CTXH. Sử dụng kết quả nghiên cứu vào thực hành CTXH.

- Có kỹ năng lựa chọn, sử dụng phù hợp các phương pháp lượng giá, phân tích và áp dụng các kết quả lượng giá.

- Có khả năng đánh giá tác động của từng chính sách đến các cá nhân thân chủ, đồng thời tham mưu, tư vấn, khuyến nghị điều chỉnh, bổ sung chính sách theo hướng đảm bảo lợi ích cho họ.

- Có khả năng tham gia các hoạt động thúc đẩy công bằng về kinh tế và xã hội.

5.6.2.2. Kỹ năng mềm

- Có khả năng làm việc độc lập, giải quyết công việc với tư duy lôgíc và sáng tạo. - Có kỹ năng làm việc nhóm.

- Có kỹ năng giao tiếp, trình bày và truyền thông.

- Có kỹ năng tra cứu thông tin, nghiên cứu văn bản, tài liệu.

- Có kỹ năng viết và trình bày rõ ràng một vấn đề, làm báo cáo kết quả công việc.

- Có kỹ năng thích ứng với môi trường công việc trong nước và quốc tế.

5.6.3. Yêu cầu về thái độ

Sinh viên biết vận dụng kiến thức thuộc các môn Lý luận chính trị, hình thành thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong học tập, giải thích và giải quyết những vấn đề trong thực tiễn; hiểu được và ủng hộ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Có thái độ làm việc khoa học, trung thực, thái độ khách quan khi xử lý các công việc đặc thù của ngành công tác xã hội. Năng động, sáng tạo, biết đúc rút kinh nghiệm, áp dụng thực tiễn vào đời sống và nghề công tác xã hội.

5.7. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công tác xã hội khi đó họ được công nhận là những nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp, có thể làm việc tại:

- Các cơ quan nghiên cứu về kinh tế - xã hội như: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Viện Xã hội học, Viện Chiến lược và Chính sách y tế, Viện Khoa học pháp lý, Viện Nhà nước Pháp luật, Viện Quan hệ quốc tế về quốc phòng…

- Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp có đào tạo ngành Công tác xã hội

- Các cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội như: Bộ và các cơ quan trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố, các Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội, Trung tâm cai nghiện ma tuý, phục hồi nhân phẩm, nhân đạo, nuôi dưỡng người già, tư vấn, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận huyện, cán bộ chính sách các xã phường, thị trấn ...

- Các cơ quan, tổ chức xã hội như: Trường học, Bệnh viện, Toà án, ngành Văn hoá - Xã hội, Ủy ban Dân số các cấp, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…

- Bộ phận nghiên cứu, điều tra thị trường, quản lý nhân sự, lao động tiền lương ở các công ty, doanh nghiệp…

- Nhân viên hay tình nguyện viên của các tổ chức phi Chính phủ, các chương trình, dự án trong lĩnh vực trẻ em, chăm sóc sức khoẻ, phát triển cộng đồng...

- Các trung tâm giáo dục chuyên biệt, hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỷ, tăng động; tư vấn tâm lý của các cơ quan truyền thông đại chúng như: báo viết, đài truyền thanh, truyền hình, hộp thư tư vấn....

6. Hoạt động nghiên cứu khoa học

Cùng với thực hiên nhiệm vụ giảng dạy, công tác nghiên cứu khoa học  và biên soạn giáo trình của khoa cũng luôn được chú trọng.  Hiện tại, khoa công tác xã hội đã xuất bản 05 cuốn giáo trình phục vụ cho công tác đào tạo chuyên ngành CTXH ở các cấp độ khác nhau.

·        Giáo trình Nhập môn công tác xã hội (hệ chính quy)

·        Giáo trình Hành vi con người và môi trường xã hội (hệ chính quy)

·        Giáo trình CTXH với nhóm lao động yếu thế (trình độ cao đẳng nghề)

·        Giáo trình Tâm lý học xã hội (dành cho sinh viên Lào)

·        Giáo trình CTXH với người lao động (hệ chính quy)

Ngoài ra, khoa CTXH hiện có hơn 30 đầu sách tham khảo, các giáo trình thuộc chuyên ngành đào tạo do các cơ sở khác phát hành. Đây là nguồn tài liệu bổ ích phục vụ cho giảng viên và sinh viên trong công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập

Bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của nhà trường, cán bộ giảng viên trong khoa đã và đang tham gia nhiều  đề tài khoa học cấp nhà nước và cấp bộ.

·        Tham gia đề tài khoa học cấp Nhà nước: 03

·        Tham gia đề tài khoa học cấp Bộ: 08

·        Tham gia đề tài khoa học cấp cơ sở: 24

Ngoài ra, các thành viên trong khoa còn công bố hàng chục bài viết khoa học có chất lượng, đăng tải trên các tạp chí nghiên cứu có uy tín. Tích cực tham gia  các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế  về chuyên ngành đào tạo, qua đó quảng bá thương hiệu, hình ảnh và góp phần nâng cao vị thế của trường Đại học Công đoàn nói chung, khoa CTXH nói riêng trong môi trường giáo dục hiện nay

7. Hoạt động đoàn thể

Tổ Công đoàn của khoa đã tham gia nhiều hoạt động hưởng ứng phong trào do công đoàn nhà trường tổ chức. Các hoạt động nổi bật như thi kéo co, cầu lông, hát karaoke, thi nấu ăn. Đặc biệt đoàn viên của khoa đã đạt giải nhất cuộc thi “nét đẹp công sở” năm 2017 của trường Đại học công đoàn. Bên cạnh đó, tổ công đoàn đã phát động các phong trào hoạt động chuyên môn như tham gia Hội giảng cấp trường, tham gia quản lý sinh viên, thi đua viết bài khoa học…tích cực nâng cao trình độ chuyên môn, đóng góp vào chất lượng nguồn nhân lực của nhà trường.

8. Thành tích khen thưởng

          - Bằng khen của Bộ lao động - Thương Binh- Xã hội về hoạt động đào tạo ngành công tác xã hội

          - Bằng khen của Hiệu trưởng trường Đại học Công đoàn về thành tích đóng góp cho sự phát triển của nhà trường

          - Bằng khen của công đoàn trường đại học Công đoàn về hoạt động tham gia phong trào của nhà trường

9. Định hướng phát triển

Năm 2015, khoa công tác xã hội tổ chức thành công ngày Công tác xã hội thế giới; thu hút sự quan tâm và tham gia đóng góp ý kiến của  lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc Hội, Chính Phủ cùng nhiều nhà khoa học trong nước và quốc tế. Đây là sự kiện quan trọng, ghi dấu ấn trong tiến trình phát triển về năng lực chuyên môn của khoa công tác xã hội – Trường Đại học Công đoàn

Hiện nay, khoa công tác xã hội đã và đang hợp tác hiệu quả với các tổ chức trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực công tác xã hội.

o   Hợp tác trong nước:  Khoa công tác xã hội  thuộc mạng lưới các cơ sở  đào tạo về công tác xã hội ở Việt Nam;  Thành viên của tổ chức phát triển nghề Công tác xã hội; trao đổi và hợp tác công việc với Cục Bảo trợ xã hội; Cục dạy nghề - Bộ LĐTB&XH;

o   Hợp tác quốc tế: Khoa công tác xã hội có mối quan hệ hợp tác với trường đại học South Carolina Hoa Kỳ trong việc trao đổi chuyên môn nghiệp vụ. Ngoài ra, khoa công tác xã hội còn là đối tác của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam như UN Woman; Action Aid; Save Children…

 

Trong thời gian tới, khoa công tác xã hội sẽ tập trung vào các hoạt động đào tạo ngắn hạn về công tác xã hội. Xây dựng đề án tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ công tác xã hội. Mặt khác, cán bộ giảng viên trong khoa tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu để đáp ứng nhu cầu chất lượng cao trong định hướng đào tạo của trường Đại học Công đoàn.

 

 

Tin liên quan
Top