Tìm kiếm thông tin

Từ khóa:

THƯ MỜI VIẾT BÀI CHO TẠP CHÍ NCKH CÔNG ĐOÀN SỐ 8 - 2017

Xem tiếp...

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG ĐOÀN SỐ 7 - 2017

Xem tiếp...

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH NIÊN THÁNG 4 NĂM 2017

Tuổi trẻ Đại học Công Đoàn khởi nghiệp với gameshow "Vua bán hàng"

Xem tiếp...

THÔNG BÁO ĐẤU THẦU NHÀ ĂN SINH VIÊN

Xem tiếp...

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH NIÊN THÁNG 4 NĂM 2017

Xem tiếp...

LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG THẠC SĨ KHÓA 8

Ngày 16/4/2017, Trường Đại học Công đoàn đã tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng Thạc sĩ cho 116 học viên gồm các chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh) trong đó có 04 học viên Lào.

Xem tiếp...

VỀ VIỆC TRỢ CẤP XÃ HỘI CHO SINH VIÊN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2016-2017

Xem tiếp...

TẬP HUẤN CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN NĂM 2017

Xem tiếp...

KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN CHO CÁN BỘ CHỦ CHỐT TRUNG ƯƠNG LIÊN HIỆP CÔNG ĐOÀN LÀO

Ngày 03/4/2017, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Lễ khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ chủ chốt Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào.

Xem tiếp...

DANH SÁCH NHẬN HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017

Xem tiếp...

Top