Tìm kiếm thông tin

Từ khóa:

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2019

Xem tiếp...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019

Xem tiếp...

KHOA XÃ HỘI HỌC TỔ CHỨC SINH HOẠT KHOA HỌC Học kỳ I năm học 2018-2019

Thực hiện kế hoạch sinh hoạt khoa học năm học 2018-2019 trong học kỳ I khoa Xã hội học đã tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo

Xem tiếp...

BAN NỮ CÔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH DU XUÂN NHÂN DỊP CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3

Ngày 3/3/2019, Ban Nữ công - Công đoàn Trường Đại học Công đoàn tổ chức chương trình du xuân nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 tại hai tỉnh Thái Bình và Nam Định.

Xem tiếp...

GẶP MẶT CÁN BỘ HƯU TRÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI NĂM 2019

Ngày 18/1/2019, Trường Đại học Công đoàn tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Xem tiếp...

CHÙM TIN ĐOÀN THANH NIÊN THÁNG 1 NĂM 2019

Xem tiếp...

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CHÚC TẾT TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN NHÂN DỊP XUÂN KỶ HỢI 2019.

Ngày 11 tháng 02 năm 2019, Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến thăm và chúc tết cán bộ công chức, viên chức trường Đại học Công đoàn nhân dịp Xuân Kỷ Hợi năm 2019.

Xem tiếp...

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NỘI DUNG HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8, KHÓA XII CỦA ĐẢNG VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2018

Ngày 17 tháng 1 năm 2019, Đảng bộ Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nội dung hội nghị trung ương 8, khóa XII của Đảng và tổng kết công tác Đảng năm 2018.

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC TẬP HUẤN CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN 2018

Ngày 12/1/2019, Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Công đoàn tổ chức tập huấn cán bộ công đoàn với chủ đề: “Những vấn đề lớn đặt ra đối với tổ chức công đoàn và quan hệ lao động ở nước ta hiện nay”

Xem tiếp...

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019

Xem tiếp...

Top