Tìm kiếm thông tin

Từ khóa:

LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH LUẬT, LỚP ĐẠI HỌC BẰNG THỨ HAI, HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC VB2TC-LW3 (2016 - 2019)

Ngày 12/11/2018, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng cử nhân ngành Luật, lớp Đại học bằng thứ hai, hệ vừa làm vừa học VB2TC-LW3.

Xem tiếp...

LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH LUẬT, LỚP ĐẠI HỌC BẰNG THỨ HAI, HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC VB2TC-LW2 (2015 - 2018) TẠI HẢI PHÒNG

Ngày 6/9/2018, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Lễ bế giảng lớp Đại học bằng thứ 2, ngành Luật, hệ vừa làm vừa học, khoá 2015 - 2018 cho 47 học viên tham gia khóa đào tạo.

Xem tiếp...

BỘ QUỐC PHÒNG KIỂM TRA CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN NĂM 2018

Ngày 7 tháng 11 năm 2018, Trường Đại học Công đoàn tổ chức hoạt động kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự theo kế hoạch số 79/KH-TLĐ về việc bảo đảm tổ chức kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự tại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2018.

Xem tiếp...

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SỐ 13 NĂM 2018

Xem tiếp...

NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VPBANK TUYỂN DỤNG

Xem tiếp...

KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN DÀNH CHO CÁN BỘ TRUNG ƯƠNG LIÊN HIỆP CÔNG ĐOÀN LÀO

Ngày 2 tháng 11 năm 2018, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Lễ khai giảng Lớp tập huấn lý luận và nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ chủ chốt Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào.

Xem tiếp...

Top