Tìm kiếm thông tin

Từ khóa:

CÁC VĂN BẢN PHÁP QUI

Xem tiếp...

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THUỘC HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG ĐH, CĐ VIỆT NAM VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN KÍ KẾT BIÊN BẢN HOÀN THÀNH KHẢO SÁT SƠ BỘ

Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Trưởng đoàn chuyên giá đánh giá ngoài và Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn đã ký biên bản ghi nhớ xác nhận Nhà trường đã hoàn thành khảo sát sơ bộ.

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TIẾP ĐÓN ĐOÀN KHẢO SÁT SƠ BỘ PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI

Ngày 16/04/2021, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài chương trình đào tạo do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã đến khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Công đoàn

Xem tiếp...

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TIẾP ĐÓN ĐOÀN KHẢO SÁT SƠ BỘ PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI

Ngày 16/4/2021, Trường Đại học Công đoàn tiếp đón Đoàn đánh giá ngoài thuộc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam

Xem tiếp...

LƯU HỌC SINH LÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TƯNG BỪNG ĐÓN TẾT CỔ TRUYỀN BUNPIMAY

Ngày 13/04/2021, Đoàn Lưu học sinh (LHS) Lào Trường Đại học Công đoàn tổ chức đón Tết Bunpimay.

Xem tiếp...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO XHH

Xem tiếp...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TCNH

Xem tiếp...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QTNL

Xem tiếp...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QTKD

Xem tiếp...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QHLĐ

Xem tiếp...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LUẬT

Xem tiếp...

Top