Tin Nổi bật

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

 KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

1. Thông tin liên hệ:

Địa chỉ liên hệ:  Tầng 2 nhà B - ĐHCĐ (169 Tây sơn - Đống đa - Hà nội).

Số điện thoại : 043.8 571703

Email:  kqtkd@dhcd.edu.vn

2. Năm thành lập

Khoa QTKD trường đại học công đoàn thành lập 9/1992 với chức năng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý  cán bộ công chức thuộc khoa,  tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao dưới sự chỉ đạo của Hiệu trưởng nhà trường. 

3. Ban Chủ nhiệm khoa:

            ●     Trưởng khoa: TS. Hà Văn Sỹ

                                               Email: syhv@dhcd.edu.vn

4. Chức năng , nhiệm vụ

-         Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo.

-         Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo; xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập trình Hiệu trưởng duyệt; chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường; quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo của khoa.

-         Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên.

-         Tổ chức và quản lý biiên soạn chương trình, giáo trình môn học và hoạt động khoa học và công nghệ của khoa.

-         Quản lý viên chức, người lao động và người học thuộc khoa theo    phân cấp của Hiệu trưởng. Tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đánh giá viên chức, người lao động và người học của khoa.

-         Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của khoa.

5. Đào tạo

 • Mã tuyển sinh: D52340101
 • Khối thi: A, D1, A1.
   Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT
   Thời gian đào tạo: 4 năm
   Bằng tốt nghiệp: Cử nhân QTKD
 • Kết quả đào tạo: Từ năm 1992 đến tháng 9/2012, Nhà trường đã và đang đào tạo được  20 khóa với 9745 sinh viên.
 • Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức, và sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh.
 • Về kiến thức - kỹ năng: Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp; có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh; biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới
 • Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ đạt 400 điểm TOEIC hoặc tương đương.
 • Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp làm việc chủ yếu ở các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

6. Thành tích - khen thưởng

 

Tin liên quan
Top