Tìm kiếm thông tin

Từ khóa:

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Xem tiếp...

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2014 – 2017.

Ngày 19/10/2014 vừa qua, với tinh thần “Đoàn kết - trí tuệ - đổi mới - tình nguyện”, Đoàn Thanh niên Nhà trường đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2014 – 2017.

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN NĂM 2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN NĂM 2014

Xem tiếp...

KHOA XÃ HỘI HỌC TỔ CHỨC GALA “CHÀO TÂN SINH VIÊN” NĂM HỌC 2014-2015

Khoa Xã hội học long trọng tổ chức Gala “Chào Tân sinh viên” năm học 2014 - 2015.

Xem tiếp...

TUYỂN SINH HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2014

Xem tiếp...

HỘI NGHỊ GIAO BAN TỔNG KẾT NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ III NĂM 2014 VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2014

Ngày 03/10/2014, trường Đại học Công đoàn tổ chức họp giao ban tổng kết nhiệm vụ công tác quý III năm 2014 và nhiệm vụ kế hoạch công tác quý IV năm 2014.

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2014 - 2015

Ngày 29/9/2014, Trường Đại học Công đoàn long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2014 – 2015.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN NĂM 2014

Trường Đại học Công đoàn cần tuyển 14 giảng viên

Xem tiếp...

Top