Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

 KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

1. Thông tin liên hệ

Địa chỉ liên hệ: Phòng 307 tầng 3 nhà B, trường ĐH Công đoàn, 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: (04) 38571707

Email:  ktcnh@dhcd.edu.vnkhoa.tcnh@yahoo.com.vn

 

2. Giới thiệu chung:

Tháng 03/2006 Khoa Tài chính - Ngân hàng thành lập với đội ngũ ban đầu gồm 6 cán bộ, giảng viên, thực hiện tuyển sinh và đào tạo khóa đầu tiên ngành Tài chính - Ngân hàng. Trải qua 10 năm hoạt động, đến nay khoa Tài chính - Ngân hàng có 16 cán bộ, chủ trì đào tạo 3 chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng thương mại, Tài chính công trình độ trên đại học, đại học và cao đẳng. Đến năm học 2015-2016, Khoa Tài chính - Ngân hàng đã và đang đào tạo 10 khóa với trên 2000 sinh viên, trong đó 6 khóa đã tốt nghiệp với số lượng trên 1.500 sinh viên các hệ Đại học, Cao đẳng; trên 70% sinh viên tốt nghiệp ổn định công việc sau 1 năm ra trường.

Thời gian qua, Khoa đã phối hợp với các bộ phận xây dựng và quản lý chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng ở nhiều trình độ; Biên soạn giáo trình, bài giảng, giảng dạy các học phần thuộc lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng; Hợp tác với các cơ sở đào tạo uy tín, các đơn vị tuyển dụng từng bước chuẩn hóa nội dung, chương trình đào tạo đảm bảo tính khoa học và thực tiễn, thực hiện tốt chủ trương đào tạo gắn với nhu cầu xã hội; Tổ chức cho giảng viên và sinh viên nghiên cứu khoa học; Đào tạo, phát triển và bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ giảng viên; Triển khai đào tạo ngắn hạn, đào tạo theo chuyên đề cấp chứng chỉ nghiệp vụ cho sinh viên và các đối tượng có nhu cầu.

Hiện nay, Khoa Tài chính - Ngân hàng đang đảm nhiệm trên 20 học phần; đang đào tạo và quản lý khoảng 1.300 sinh viên.

 

Trong thời gian tới, Khoa Tài chính - Ngân hàng phấn đấu trong tương lai trở thành một địa chỉ uy tín về nghiên cứu khoa học và đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng, xây dựng đội ngũ giảng viên đủ điều kiện và năng lực thực hiện các chương trình đào tạo ở các cấp Đại học và Sau đại học, thực hiện các đề tài khoa học ở các cấp cơ sở và cao hơn, tiến tới chủ động trong hội nhập và hợp tác quốc tế.

3. Ban Chủ nhiệm khoa

  • Trưởng khoa : TS Hoàng Minh Châu

                                Email: chau3107@yahoo.com.vnChauhm@dhcd.edu.vn

  •  Phó trưởng khoa: TS Nguyễn Thị Hạnh

                                           Email: hanhnt@dhcd.edu.vn

4. Chức năng, nhiệm vụ

-         Phối hợp với các Khoa, Bộ môn, Phòng, Ban chức năng xây dựng và quản lý chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng trình độ Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp, hướng tới đa dạng hóa các chuyên ngành đào tạo chuyên sâu trong tương lai.

-         Xây dựng đề cương, biên soạn bài giảng và giảng dạy các học phần thuộc lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng cho sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng nói riêng, và sinh viên khối ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh trường ĐH Công Đoàn nói chung.

-         Thực hiện chức năng cầu nối, chủ động hợp tác với các cơ sở đào tạo có uy tín và các đơn vị tuyển dụng lao động (các ngân hàng, công ty tài chính, bảo hiểm, các tổ chức tín dụng, cơ quan quản lý, các doanh nghiệp ở nhiều thành phần kinh tế …) từng bước chuẩn hóa nội dung, chương trình đào tạo đảm bảo tính khoa học, lý luận được kết hợp chặt chẽ với thực tiễn, đưa sinh viên tiếp cận nhiều hơn với kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các vị trí công việc sau khi tốt nghiệp, góp phần thực hiện chủ trương đào tạo gắn với nhu cầu xã hội.

-         Tổ chức cho cán bộ, giảng viên và sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng nghiên cứu khoa học, gắn yêu cầu và hiệu quả nghiên cứu khoa học với việc củng cố năng lực và trình độ của cán bộ, giảng viên, nâng cao chất lượng của công tác đào tạo.

-         Đào tạo, phát triển và bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, giảng viên chủ động đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo trong hiện tại, chuẩn bị các điều kiện cần thiết tiến tới đào tạo trình độ sau đại học trong một vài năm tới.

-         Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, các chuyên đề cấp chứng chỉ nghiệp vụ cho sinh viên và các đối tượng có nhu cầu.

5. Đào tạo

- Mã tuyển sinh: D52340201

- Khối thi: A, D1, A1
- Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Tài chính – Ngân hàng
- Kết quả đào tạo: Từ năm 2006 đến tháng 9/2012, Nhà trường đã và đang đào tạo được 07 khóa tập trung với khoảng 2.800 sinh viên.

- Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân Tài chính - Ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt. Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh và tài chính - ngân hàng.

- Về kiến thức - kỹ năng: Sinh viên tốt nghiệp có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng.

- Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ đạt 400 điểm TOEIC hoặc tương đương.

- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp, các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính, có khả năng thực hành thành thạo các nghiệp vụ chủ yếu của Ngân hàng, có thể làm việc độc lập khi được phân công nhiệm vụ, biết vận dụng một cách sáng tạo kiến thức đã học vào rèn luyện thực tiễn ở các cơ quan ngân hàng tài chính trung ương, địa phương hoặc doanh nghiệp.

6. Thành tích khen thưởng

 

Tin liên quan
Top