Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

 KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

1.      Tên khoa:                      

Khoa Tài chính - Ngân hàng

Faculty of Finance and Banking

           Địa chỉ liên hệ:  Phòng 307 nhà B, Trường ĐH Công đoàn, số 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại:    024.3857.1707

Email:             ktcnh@dhcd.edu.vn

2.      Ngày thành lập:             Ngày 15 tháng 03 năm 2006

3.      Quá trình phát triển:

Tháng 03/2006 Khoa Tài chính - Ngân hàng thành lập với đội ngũ ban đầu gồm 6 cán bộ, giảng viên, thực hiện tuyển sinh và đào tạo khóa đầu tiên ngành Tài chính - Ngân hàng.

Trải qua 12 năm hoạt động, đến nay khoa Tài chính - Ngân hàng có 16 cán bộ, giảng viên đạt tiêu chuẩn, chủ trì đào tạo 3 chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng thương mại, Tài chính công ở nhiều bậc học.

Đến năm học 2017 - 2018, Khoa Tài chính - Ngân hàng đã và đang đào tạo trên 2.500 sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng, của 12 khóa, trong đó 8 khóa đã tốt nghiệp, theo kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp hàng năm trên 70% sinh viên tốt nghiệp ổn định công việc, làm việc đúng ngành nghề sau 1 năm ra trường.

4.      Ban chủ nhiệm khoa

Trưởng khoa:          TS. Hoàng Thị Minh Châu

                                    Email: Chauhm@dhcd.edu.vn

                                    Địa chỉ: Phòng 307 nhà B, Trường ĐH Công đoàn

Phó Trưởng khoa:  TS. Nguyễn Thị Hạnh

                                    Email: Hanhnt@dhcd.edu.vn

                                    Địa chỉ: Phòng 309 nhà B, Trường ĐH Công đoàn

5.      Chức năng, nhiệm vụ

-         Phối hợp với các bộ phận xây dựng và quản lý chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng ở nhiều trình độ đào tạo.

-         Biên soạn giáo trình, bài giảng, giảng dạy trên 20 học phần thuộc lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng cho học viên cao học và sinh viên Tài chính - Ngân hàng nói riêng, và khối Kinh doanh - Quản lý tại trường ĐH Công Đoàn nói chung.

-         Hợp tác với các cơ sở đào tạo uy tín, các đơn vị tuyển dụng (các ngân hàng, công ty tài chính, bảo hiểm, các tổ chức tín dụng, cơ quan quản lý, các doanh nghiệp…) từng bước chuẩn hóa nội dung, chương trình đào tạo đảm bảo tính khoa học và thực tiễn, thực hiện tốt chủ trương đào tạo gắn với nhu cầu xã hội.

-         Tổ chức cho giảng viên và sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng nghiên cứu khoa học, gắn yêu cầu và hiệu quả nghiên cứu khoa học với việc củng cố năng lực và trình độ của cán bộ, giảng viên, nâng cao chất lượng của công tác đào tạo.

-         Đào tạo, phát triển và bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ giảng viên chủ động đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo trong hiện tại, xây dựng đề án đào tạo và tuyển sinh đào tạo trình độ sau đại học trong thời gian tới.

-         Triển khai đào tạo ngắn hạn, đào tạo theo chuyên đề cấp chứng chỉ nghiệp vụ cho sinh viên và các đối tượng có nhu cầu.

-         Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Nhà trường.

6.      Đào tạo

6.1.  Thông tin tuyển sinh và đào tạo

            Ngành tuyển sinh:  Tài chính - Ngân hàng

            Mã ngành:    7340201 (Theo Danh mục Giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học, ban hành kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Khối tuyển sinh:      A, A1, D1

Đối tượng tuyển sinh:  Các đối tượng có nguyện vọng theo học và đáp ứng các điều kiện tuyển sinh theo quy định.

Thời gian đào tạo:   4 năm

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân Tài chính - Ngân hàng đáp ứng chuẩn đầu ra, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh và tài chính - ngân hàng

 Sinh viên tốt nghiệp có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, trình độ ngoại ngữ đạt 400 điểm TOEIC hoặc tương đương.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp, các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính, có khả năng thực hành thành thạo các nghiệp vụ chủ yếu của Ngân hàng, có thể làm việc độc lập khi được phân công nhiệm vụ, biết vận dụng một cách sáng tạo kiến thức đã học vào rèn luyện thực tiễn ở các cơ quan ngân hàng tài chính trung ương, địa phương hoặc doanh nghiệp.

6.2. Kết quả đào tạo

Đến tháng 3/2018, Khoa Tài chính - Ngân hàng đã có 8 khóa sinh viên tốt nghiệp, với số lượng trên 2.000 sinh viên các hệ Đại học, Cao đẳng được cấp bằng Cử nhân Tài chính - Ngân hàng.

Khoa Tài chính - Ngân hàng hiện đang đào tạo và quản lý trên 1.000 sinh viên các khóa TN9, TN10, TN11, TN12 và CĐT8, CĐT9.

7.      Thành tích khen thưởng

- Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2015

- Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn

và nhiều Bằng khen, Giấy khen các cấp cho cán bộ, giảng viên trong Khoa.

8.      Định hướng phát triển

 

Khoa Tài chính - Ngân hàng phấn đấu trong tương lai trở thành một địa chỉ uy tín về nghiên cứu khoa học và đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng, xây dựng chương trình đào tạo khoa học và tiên tiến, đội ngũ giảng viên đủ điều kiện và năng lực thực hiện các chương trình đào tạo bậc Đại học và Sau đại học, chương trình đào tạo chất lượng cao, đào tạo bằng tiếng nước ngoài, thực hiện các đề tài khoa học cấp cơ sở và cao hơn, công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí, hội thảo khoa học uy tín, khẳng định uy tín và vị thế của Trường ĐH Công đoàn, tiến tới chủ động trong hội nhập và hợp tác quốc tế.

 

Tin liên quan
Top