Tin Nổi bật

VIỆN HỢP TÁC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

            1. Thông tin liên hệ:

            Địa chỉ liên hệ: Phòng B204 - Trường Đại học Công đoàn - 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

            Số điện thoại: 024.3.5334480.

            Số Fax: 024.3.5334480.

            Emailiict@dhcd.edu.vn

            2. Cơ cấu tổ chức:

 

PHỤ TRÁCH VIỆN

TS. Đặng Hoàng Hà

Email: hoangha@dhcd.edu.vn

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

TS. Trần Thị Ngọc Trâm

Email: tramttn@dhcd.edu.vn

CHUYÊN VIÊN

ThS. Trần Anh Vũ

Email: vuta@dhcd.edu.vn

CHUYÊN VIÊN

ThS. Hoàng Thị Hải Yến

Email: yenhth@dhcd.edu.vn

             3. Chức năng, nhiệm vụ:

            Viện Hợp tác và Đào tạo Quốc tế (tiếng anh là Institute of International Cooperation and Training) tiền thân là Phòng Quan hệ quốc tế, được thành lập ngày 06 tháng 7 năm 2021 theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐTĐHCĐ của Hội đồng Trường Đại học Công đoàn, với mục tiêu mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và uy tín quốc tế trong công tác đào tạo cũng như nghiên cứu khoa học.

            Viện Hợp tác và Đào tạo Quốc tế là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Công đoàn hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, theo các qui định và qui chế của Trường Đại học Công đoàn với các chức năng, nhiệm vụ sau:

            Chức năng: Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng phát triển các hoạt động hợp tác quốc tế, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường; tổ chức quản lý toàn diện các chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình liên kết đào tạo quốc tế, các dự án nghiên cứu quốc tế, cung ứng các dịch vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học có yếu tố nước ngoài theo quy định pháp luật và phân cấp quản lý của Trường; quản lý các ngành đào tạo theo quyết định và phân công của Hiệu trưởng.

            Nhiệm vụ:

            - Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển hợp tác quốc tế trình Hiệu trưởng phê duyệt. Triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch;

            - Tổ chức xây dựng, triển khai, quản lý các chương trình liên kết đào tạo quốc, các chương trình đào tạo chất lượng cao theo chuẩn quốc tế; đồng thời thu hút các sinh viên nước ngoài đến học tại Việt Nam;

            - Phát triển có chọn lọc các chương trình, dự án chất lượng cao nhằm góp phần hình thành các chuyên ngành đào tạo mới; Khai thác có hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác đào tạo với các trường đại học và các tổ chức giáo dục nước ngoài;

            - Tổ chức hoặc hợp tác, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước, các cơ sở đào tạo và các trung tâm nghiên cứu ngoài Trường để hỗ trợ xúc tiến và triển khai các dự án quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học;

            - Phối hợp chặt chẽ với các khoa, phòng, trung tâm thuộc Trường trong việc tổ chức các hoạt động liên quan đến hợp tác và đào tạo quốc tế;

            - Quản lý toàn diện người học trong các chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình liên kết đào tạo quốc tế.

            4. Định hướng phát triển

a) Về hợp tác quốc tế:

- Tiếp tục duy trì, phát triển các mối quan hệ hợp tác truyền thống;

- Mở rộng hợp tác với các Trường Đại học, các Tổ chức trong và ngoài nước; đa dạng hóa loại hình liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để phát  triển hoạt động hợp tác quốc tế góp phần tăng cường năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường ra khu vực và trên thế giới;

- Tăng cường mở rộng tìm kiếm phát triển, đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác MOU, MOA mới với các đối tác trong khu vực và trên thế giới như: Canada, Mỹ, Pháp, Australia, Hàn Quốc…;

b) Về liên kết đào tạo quốc tế:

- Xây dựng đề án và và các chương trình đào tạo chất lượng cao, các chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, quốc tế hoá nhằm đảm bảo chất lượng và hội nhập quốc tế;

- Tăng cường tìm kiếm cơ hội hợp tác nghiên cứu, tham gia vào các dự án, các nguồn tài trợ nước ngoài nhằm tạo cơ hội để giảng viên, cán bộ đi đào tạo nghiệp vụ, tham dự hội nghị, hội thảo và trao đổi kinh nghiệm với nước ngoài;

- Nhập khẩu chương trình đào tạo, liên kết đào tạo với các Trường đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới theo các hình thức liên kết 2+2, 3+1 hoặc cấp song bằng;

- Phối hợp với các đơn vị, đối tác quốc tế xây dựng, tham gia và theo dõi các chương trình đào tạo sinh viên nước ngoài; mở rộng hợp tác trao đổi giảng viên, sinh viên, thực tập sinh, chuyên gia giữa Trường với các đối tác quốc tế; tìm kiếm học bổng; giao lưu văn hoá, hoạt động ngoại khoá; quản lý sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh quốc tế trong các chương trình liên kết đào tạo quốc tế.

c) Về nghiên cứu khoa học

- Tổ chức hoặc hợp tác, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước, các cơ sở đào tạo và các trung tâm nghiên cứu ngoài Trường để hỗ trợ xúc tiến và triển khai các dự án quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học;

- Khuyến khích giảng viên và sinh viên tham gia các dự án nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tiễn với các đối tác trong và ngoài nước;

- Tăng cường các dự án nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước phục vụ phát triển cộng đồng mang tính ứng dụng cao; Xây dựng và thực hiện các dự án trong nước và quốc tế để giải quyết các vấn đề thực tiễn của xã hội.

d) Về phát triển nguồn nhân lực   

- Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học có năng lực và trình độ cao, có thể giảng dạy song ngữ làm nền tảng cho sự phát triển của Nhà trường;

- Tăng cường, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kiến thức quan hệ quốc tế, đối ngoại và nghiệp vụ ngoại giao cho cán bộ làm công tác hợp tác quốc tế theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả.

Một số hình ảnh hoạt động của Viện:

Trường Đại học Công đoàn đoàn tiếp đón và làm việc
cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Liên hiệp Công đoàn Bê-la-rus

 

Trường Đại học Công đoàn tiếp đón và làm việc
cùng Đoàn đại biểu Học viện Quan hệ Lao động Trung Quốc

 

Trường Đại học Công đoàn tổ chức Lễ trao bằng thạc sỹ
cho Lưu học sinh CHDCND Lào

 


Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội thảo quốc tế “Đào tạo cán bộ công đoàn trong hội nhập Quốc tế”

 


Trường Đại học Công đoàn tiếp đón và làm việc
cùng Đoàn đại biểu Công đoàn Hoa Kỳ


Sinh viên Trường Đại học Công đoàn tham dự Hội thảo khoa học
sinh viên quốc tế với chủ đề: “Vấn đề lao động và xã hội” tại Liên bang Nga

 

Trường Đại học Công đoàn đã đón và làm việc với đoàn Dự án hỗ trợ thực hiện Pháp luật lao động và thúc đẩy thanh tra lao động vững mạnh của Bộ lao động Hoa Kỳ

 

Trường Đại học Công đoàn tiếp đón và làm việc cùng Đoàn đại biểu Liên hiệp Công đoàn Đức


Cán bộ, giảng viên Trường Đại học Công đoàn tham dự khóa tập huấn về hoạt động công đoàn, quan hệ lao động tại Học viện Lao động và quan hệ xã hội, Liên bang Nga

 

Giảng viên khoa Công tác xã hội trao đổi kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy cùng Đoàn đại biểu Tường San Jose’ University, Hoa Kỳ

 

Tin liên quan
Top