Tin Khác

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

 

Địa chỉ: Số 169 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại: 043.8573204

Fax: 043.8517084

Email: dhcongdoan@dhcd.edu.vn

 

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ, SỐ ĐIỆN THOẠI CÁC BỘ PHẬN

  

STT

BỘ PHẬN

ĐỊA CHỈ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Văn phòng Hiệu trưởng

Phòng 201 Nhà A

04.38517076

2

Văn phòng Đảng ủy

Văn phòng Công đoàn

Phòng 209 nhà A

04.38574149

3

Đoàn Thanh niên - Hội SV

Tầng 1 nhà G

04.38517085

4

Khoa Công đoàn

Phòng 308 nhà B

04.38517078

5

Khoa Quản trị Kinh doanh

Tầng 2 nhà B

04.38571703

6

Khoa Bảo hộ Lao động

Phòng 401 nhà A

04.38517081

7

Khoa Xã hội học

Phòng 309 nhà B

04.35330219

8

Khoa Công tác Xã hội

Phòng 303 nhà B

04.38517080

9

Khoa Kế toán

Phòng 305 nhà B

04.38570619

10

Khoa Lý luận Chính trị

Phòng 301 nhà B

04.38517082

11

Khoa Quản trị Nhân lực

Phòng 202 nhà B

04.35334770

12

Khoa Tài chính Ngân hàng

Phòng 307 nhà B

04.38571707

13

Khoa Luật

Phòng 409 nhà A

04.35334682

14

Khoa Giáo dục thường xuyên

Phòng 403 nhà A

04.35334225

15

Khoa Sau đại học

Phòng 307 nhà A

04.35334231

16

Bộ môn Khoa học Cơ bản

Phòng 302 nhà B

04.38517074

17

Bộ môn Kinh tế

Phòng 406 nhà A

04.38517075

18

Bộ môn Tin học

Phòng 601 nhà B

04.38573608

19

Bộ môn Thể dục Quân sự

Phòng 214 nhà A

04.38574146

20

Bộ môn Ngoại ngữ

Tầng 2 nhà B

04.38574148

21

Phòng Quan hệ Quốc tế

Phòng 205 nhà A

04.35334480

22

Phòng Đào tạo

Phòng 304 nhà A

04.38574419

23

Phòng Tổ chức

Phòng 306 nhà A

04.38574418

24

Phòng Công tác Sinh viên

Phòng 300 nhà A

04.35330367

25

Phòng Khoa học

Phòng 402 nhà A

04.38574147

26

Phòng Tài vụ

Phòng 103 nhà A

04.35330574

27

Phòng Quản lý SV nội trú

Nhà 4A

04.38517079

28

Phòng Y tế

Phòng 104 nhà 4A

04.38516956

29

Phòng Thông tin Tư liệu

Nhà E

04.35331241

30

Phòng Hành chính Tổng hợp

Phòng 105 nhà A

04.38573204

31

Tổ Bảo vệ

 

04.38517083

Tin liên quan
Top