Đoàn thể

NHỮNG HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC, Ý NGHĨA TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19 CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Từ ngày 06/9/2021 đến ngày 10/9/2021, Đoàn thanh niên - Hội sinh viên Trường Đại học Công đoàn tiếp tục tổ chức thăm hỏi, trao tặng nhu yếu phẩm cho 35 sinh viên mắc kẹt tại Hà Nội do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Xem tiếp...

ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TIẾP TỤC TRAO TẶNG NHU YẾU PHẨM CHO SINH VIÊN MẮC KẸT TẠI HÀ NỘI DO ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19

Từ ngày 20/8/2021 đến ngày 22/8/2021, Đoàn thanh niên - Hội sinh viên Trường Đại học Công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, trao tặng nhu yếu phẩm cho sinh viên mắc kẹt tại Hà Nội do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Xem tiếp...

KẾ HOẠCH VÀ THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH - SỐNG CHO THỜI TUỔI TRẺ TUYỆT VỜI NHẤT

Xem tiếp...

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG THÁNG THANH NIÊN

Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)

Xem tiếp...

CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC DU XUÂN MẬU TUẤT 2018

Xem tiếp...

CHÙM TIN ĐOÀN THANH NIÊN THÁNG 11 - 12 NĂM 2017

Xem tiếp...

Top