Tin Đào tạo

KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN – K249 TẠI LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH THANH HÓA

Ngày 12/4/2022, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trường Đại học Công đoàn tổ chức lễ khai giảng lớp đào tạo lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn K249.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN ĐỢT 1 NĂM 2022

Xem tiếp...

LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA NCS ĐỖ HUY THẮNG

Ngày 27 tháng 3 năm 2022, Trường Đại học Công đoàn đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Đỗ Huy Thắng, ngành Quản trị nhân lực, mã số: 934 04 04

Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG CỦA NCS ĐỖ HUY THẮNG

Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG CỦA NCS ĐỖ HUY THẮNG

Xem tiếp...

LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS ĐỖ HUY THẮNG

Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG NGÀY 31-12-2021

Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG CHO NCS HOÀNG THỊ THU THỦY

Xem tiếp...

LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS HOÀNG THỊ THU THỦY

Xem tiếp...

LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS NGÔ THỊ KIM GIANG

Xem tiếp...

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021

Xem tiếp...

Top