Tin Đào tạo

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2022

Xem tiếp...

BẾ GIẢNG VÀ TRAO CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP LỚP ĐÀO TẠO KIẾN THỨC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN – K5 (CÔNG ĐOÀN QUỐC PHÒNG)

Ngày 7/10 vừa qua, tại Phòng họp Quốc tế - Trường Đại học Công đoàn long trọng tổ chức Lễ bế giảng và trao chứng chỉ tốt nghiệp lớp đào tạo kiến thức pháp luật cho cán bộ công đoàn K5 (Công đoàn quốc phòng)

Xem tiếp...

LỄ KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN - K259

Sáng 22/10/2022, trường Đại học Công đoàn phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ khai giảng lớp đào tạo lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn – K259 dành cho cán bộ công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp. Chương trình được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUI THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG NĂM 2022

Xem tiếp...

TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN ĐẦU KHOÁ NĂM HỌC 2022 - 2023

Xem tiếp...

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022 (ĐỢT BỔ SUNG)

Xem tiếp...

XÁC NHẬN NHẬP HỌC VÀ NHẬP HỌC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022

Xem tiếp...

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY, ĐỢT 1 NĂM 2022

Xem tiếp...

LỄ KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN – K257

Căn cứ quyết định số 949/QĐ-ĐHCĐ ngày 24/8/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn, ngày 10/9/2022, Phòng Đào tạo tổ chức khai giảng lớp đào tạo lý luận và nghiệp vụ công tác Công đoàn- K257 cho 49 học viên là cán bộ công đoàn.

Xem tiếp...

Top