Tin Đào tạo

THÔNG BÁO SINH VIÊN TIẾP TỤC ĐƯỢC NGHỈ HỌC ĐẾN NGÀY 16-2

Xem tiếp...

CÔNG KHAI LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS TRẦN THỊ HOÀI THU

Xem tiếp...

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN, DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ NĂM 2019

Xem tiếp...

THÔNG BÁO LỊCH THI ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ NĂM 2019

Xem tiếp...

THÔNG BÁO NHẬP HỌC HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN (LDA) CÔNG BỐ ĐIỂM SÀN NHẬN HỒ SƠ ĐKXT NĂM 2019

Xem tiếp...

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2019

Xem tiếp...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019

Xem tiếp...

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ NĂM 2019

Xem tiếp...

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC NĂM 2019

Xem tiếp...

Top