Tin Khác

BỘ MÔN KHOA HỌC CƠ BẢN

 

BỘ MÔN  KHOA HỌC CƠ BẢN

1. Thông tin liên hệ

Địa chỉ liên hệ: Phòng 409 nhà A, , trường Đại học Công đoàn, số 169 Tây Sơn - Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: 04.38517074

Email: bmkhcb@dhcd.edu.vn

2. Giới thiệu chung

Năm 1961, ngay sau khi Ban thư kí Tổng Công đoàn quyết định sáp nhập trường “Trường văn hoá công đoàn” và “Trường Cán bộ công đoàn” thành “Trường Công đoàn Trung ương”, Tổ giáo viên văn hoá (Tiền thân của Bộ môn KHCB) đã được thành lập với nhiệm vụ cơ bản của là đào tạo nâng cao trình độ văn hoá cho học viên các khoá chính quy. Tháng 10 năm 1977, khoa Khoa học Cơ bản chính thức được thành lập, có nhiệm vụ hằng năm mở hai lớp dự bị đại học bồi dưỡng văn hoá, ngoại ngữ để tuyển chọn cán bộ đi học tại trường Cao cấp phong trào Công đoàn Liên Xô ở Matxcơva, Trường Cao cấp văn hoá quần chúng Công đoàn ở Lêningrat (Liên Xô), Trường Cao cấp Công đoàn thuộc Cộng hoà dân chủ Đức trước đây. Từ năm 1986 đến 1988, bên cạnh các lớp dự bị đại học đi học nước ngoài, khoa còn mở 3 lớp dự bị cho nghiên cứu sinh đi đào tạo tại Liên Xô. Chỉ tính trong khoảng 10 năm (1981 - 1991)  khoa KHCB đã tổ chức đào tạo 15 khoá dự bị đại học đi học tại Liên Xô và  9 khoá dự bị đại học đi học tại CHLB Đức; 3 lớp dự bị cho nghiên cứu sinh đi đào tạo tại Liên Xô.

 Năm 1992, Quyết định 174/ HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) chuyển trường Cao cấp Công đoàn thành trường đại học Công đoàn. Khoa KHCB được đổi tên thành Bộ môn KHCB. Bộ môn vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng văn hoá cho công nhân lao động nhưng nhiệm vụ trọng tâm là tham gia giảng dạy các môn học trong chương trình đào tạo đại học. Ngày 1/1/1998, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã ra quyết định thành lập các bộ môn Tin học, Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất và quốc phòng (tách ra khỏi Bộ môn KHCB mở ra một giai đoạn phát triển mới của Bộ môn KHCB.

Hiện tại bộ môn khoa học cơ bản có 14 giảng viên. Bộ môn đảm nhiệm giảng dạy các môn trong chương trình đại học và cao học cao học; Dạy ôn tuyển sinh cho cán bộ công đoàn hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học tại trường Đại học Công Đoàn, dạy hệ thống kiến thức cho lớp đầu vào bậc cao học, cho học viên học bằng 2; Bồi dưỡng trình độ tiếng Việt và Toán cho lưu sinh viên Lào học tại trường Đại học Công đoàn; Tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác theo kế hoạch của nhà trường

3. Ban Chủ nhiệm bộ môn

  • Trưởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Ngọc Hải

                     Email: hainn@dhcd.edu.vn

  • Phó Bộ môn: ThS. Trương Thị Như Nguyệt

                                                  Email: nguyetttn@dhcd.edu.vn

4. Chức năng, nhiệm vụ

  • Giảng dạy các môn trong chương trình đại học: Toán cao cấp, Quy hoạch tuyến tính, Lý thuyết xác suất và thống kê toán, Thống kê xã hội, Kinh tế lượng, Địa lí kinh tế Việt Nam, Tiếng Việt thực hành.
  • Dạy ôn tuyển sinh cho cán bộ công đoàn hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học tại trường Đại học Công Đoàn
  • Tổ chức, quản lý lớp thí điểm đào tạo và bồi dưỡng trình độ văn hoá cho công nhân ưu tú
  • Bồi dưỡng trình độ tiếng Việt và Toán cho lưu sinh viên Lào học tại trường Đại học Công đoàn.
  • Tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác theo kế hoạch của nhà trường

5. Thành tích - khen thưởng

 

Tin liên quan
Top