Tin Nổi bật

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

 

1.Thông tin liên hệ

-         Địa chỉ liên hệ: Phòng 402, Nhà A, Trường Đại học Công đoàn, Số 169, Tây sơn, Đống Đa, Hà Nội 

-         Số điện thoại: 0243.8.574147

-         Email: PKH@dhcd.edu.vn

2. Năm thành lập: Phòng Quản lý khoa học được thành lập ngày 01/08/1993
3. Cán bộ quản lý

• Trưởng phòng: TS. Hoàng Thanh Xuân 
                            Email: xuanht@dhcd.edu.vn
• Phó Trưởng phòng: ThS. Lê Thị Phương Thảo 
                            Email: thaolp@dhcd.edu.vn

4. Chức năng, nhiệm vụ

• Giúp Hiệu trưởng nhà trường xây dựng và bảo vệ các chương trình nghiên cứu khoa học, các kế hoạch dài hạn và ngắn hạn, kế hoạch hàng năm, kế hoạch đột xuất về nghiên cứu và triển khai khoa học công nghệ trong trường và hợp tác nghiên cứu nước ngoài.

• . Hướng dẫn các bộ phận trong trường lập kế hoạch nghiên cứu khoa học của các bộ phận. Quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học từ bắt đầu đăng ký nghiên cứu đến đánh giá, nghiệm thu. Xác nhận kết quả nghiên cứu khoa học trong Nhà trường.
• Kết hợp với các bộ phận trong và ngoài Nhà trường tạo điều kiện cho các đề tài nghiên cứu khoa học được thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch đã duyệt.
• Tổ chức nghiệm thu, đánh giá và đề nghị Hiệu trưởng khen thưởng các đề tài, công trình nghiên cứu của cán bộ, giảng viên Nhà trường theo chế độ hiện hành.
• Phối hợp các khoa, bộ môn, phòng đào tạo để gắn công tác đào tạo. Hướng dẫn, kiểm tra công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên. Tổ chức xét duyệt, trình Hiệu trưởng khen thưởng các công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên.
• Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học. Sơ kết, tổng kết công tác nghiên cứu khoa học của trường. Giúp đỡ, hướng dẫn các hội nghị khoa học, các hội thảo, hội nghị chuyên đề của các khoa, bộ môn để đạt kết quả.

• Chủ động mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học với các trường đại học, viện nghiên cứu, các xí nghiệp, cơ quan, tổ chức quốc tế…. để ứng dụng cho công tác đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, giảng viên nhà trường.
• Tổ chức giới thiệu, thông báo các kết quả nghiên cứu khoa học của trường trên các phương tiện thông tin đại chúng và chịu trách nhiệm phát hành Thông tin khoa học của Nhà trường trong nước và quốc tế. Lưu trữ và xây dựng nội quy sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

• Tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện các vấn đề hợp tác quốc tế của Nhà trường đối với các tổ chức, cá nhân ngoài nước liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học. Phối hợp với các bộ phận có liên quan trong trường đề xuất phương án, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên của trường đi học, công tác ở nước ngoài.
• Thực hiện một số công việc khác do Hiệu trưởng giao.

5. Thành tích, khen thưởng

5.1. Thành tích

Từ năm 1992 đến tháng 9/2015, công tác nghiên cứu khoa học của Nhà trường đã đạt được những kết quả sau: 
- 06 đề tài cấp Nhà nước (chủ trì 3, tham gia 3)
- 01 dự án cấp Nhà nước
- 40 đề tài, dự án cấp Bộ, Tổng Liên đoàn, Thành phố
- 272 đề tài cấp cơ sở
- 678 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên
- 101 giáo trình, sách, tài liệu tham khảo
- 15 cuốn kỷ yếu Hội thảo khoa học
- 90 số thông tin khoa học.

-  Ngày 20 tháng 4 năm 2015,  Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký quyết định số 127/GP-BTTT cấp giấy phép xuất bản tạp chí “Nghiên cứu khoa học Công đoàn” cho trường Đại học Công đoàn. Tháng 9/2015 Trường đã xuất bản số đầu tiê

5.2. Khen thưởng

-         Bằng khen của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn” vững mạnh năm 2010;

-    Giấy khen của Ban chấp hành Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội tặng Chi bộ Phòng Quản Lý Khoa học đạt tiêu chuẩn ‘Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 3 năm liên tục 2010-2012;

-    Giấy khen của Ban chấp hành Công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn bộ phận vì đã có thành tích xuất sắc trong phòng trào “Thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh” năm 2013 và 2016

 

-    Và nhiều giấy khen khác.

6. Tài nguyên và Mẫu văn bản NCKH

7. Nghiên cứu khoa học của sinh viên


• Danh sách de tai NCKH cua sinh vien sinh viên đã nghiệm thu năm 2006 - 2007
Danh sách de tai NCKH cua sinh viên đã nghiệm thu năm 2007 - 2008
Danh sách de tai NCKH cua sinh viên đã nghiệm thu năm 2008 - 2009
Danh sách de tai NCKH cua sinh viên đã nghiệm thu năm 2009 - 2010
Danh sách đề tài NCKH của sinh viên đã nghiệm thu năm 2010 - 2011

Danh sách đề tài NCKH của sinh viên đã nghiệm thu năm 2011 - 2012
 

 

 

 

Tin liên quan
Top