Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

KHOA XÃ HỘI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC CHO SINH VIÊN NĂM THỨ 3 ĐI THỰC TẬP MÔN HỌC TẠI TỈNH NAM ĐỊNH

Khoa Xã hội học tổ chức cho sinh viên năm thứ 3 (lớp XH20A,B) đi thực tập môn học tại xã Nam Phong, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định từ ngày 23/11/2019 đến ngày 25/11/2019.

Xem tiếp...

QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2018 - 2019

Xem tiếp...

QUYẾT ĐỊNH HỌC BỔNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019

Xem tiếp...

Top