Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

GIẢI BÓNG ĐÁ NAM SINH VIÊN KHOA XÃ HỘI HỌC NĂM 2020 - HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11

Ngày 09/11/2020, Khoa Xã hội học tổ chức Lễ khai mạc giải bóng đá nam sinh viên Khoa Xã hội học

Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2020 - 2021

Xem tiếp...

KHOA XÃ HỘI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Xem tiếp...

Top