Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

HỘI THẢO KHOA HỌC RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 2022

Ngày 21/5/2022, Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Công đoàn tổ chức chương trình Hội thảo khoa học với chủ đề: “Rà soát, điều chỉnh Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh năm 2022”.

Xem tiếp...

CHƯƠNG TRÌNH HƯỞNG ỨNG NGÀY THẾ GIỚI VỀ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE TẠI NƠI LÀM VIỆC

Hưởng ứng kỷ niệm 19 năm ngày Thế giới về An toàn và Sức khỏe tại nơi làm việc (28/4/2003- 28/4/2022), sáng ngày 28/4/2022, Khoa An toàn lao động và Sức khỏe nghề nghiệp - Trường Đại học Công đoàn tổ chức chương trình giao lưu và tìm hiểu kiến thức về An toàn và Sức khỏe tại nơi làm việc năm 2022.

Xem tiếp...

NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TỈNH HÒA BÌNH

Ngày 27/4/2022, Trường Đại học Công đoàn đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh Hòa Bình: “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình đến năm 2030” do TS. Đỗ Thị Tuyết – Giảng viên Cao cấp Khoa Quản trị nhân lực làm chủ nhiệm đề tài.

Xem tiếp...

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY HỘI SÁCH VÀ VĂN HOÁ ĐỌC NĂM 2022

Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23/4, Phòng Thông tin Tư liệu, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Công đoàn phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa và đầy tính nhân văn.

Xem tiếp...

KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN NĂM THỨ TƯ, KHOÁ HỌC 2018-2022

Ngày 08 tháng 01 năm 2022, Khoa Tài chính – Ngân hàng tổ chức chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên năm thứ tư, niên khóa 2018-2022.

Xem tiếp...

KHOA KẾ TOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN TALKSHOW ĐƯỜNG TỚI TƯƠNG LAI

Thực hiện kế hoạch số 107/KH–ĐHCĐ ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Nhà trường về việc tổ chức chương trình tư vấn và hỗ trợ việc làm cho sinh viên năm thứ tư khóa học 2018 – 2022: Talkshow “Đường tới tương lai”, Khoa Kế toán đã tổ chức chương trình tư vấn và hỗ trợ việc làm cho sinh viên khóa KT13 dưới hình thức trực tuyến trên nền tảng Zoom.

Xem tiếp...

Top