Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

KHOA XÃ HỘI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC CHO SINH VIÊN NĂM THỨ 3 ĐI THỰC TẬP MÔN HỌC TẠI TỈNH NAM ĐỊNH

Khoa Xã hội học tổ chức cho sinh viên năm thứ 3 (lớp XH20A,B) đi thực tập môn học tại xã Nam Phong, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định từ ngày 23/11/2019 đến ngày 25/11/2019.

Xem tiếp...

QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2018 - 2019

Xem tiếp...

QUYẾT ĐỊNH HỌC BỔNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019

Xem tiếp...

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TẠI CƠ SỞ

Ngày 14-09-2019, Khoa Lý luận chính trị tổ chức đi nghiên cứu thực tế tại công ty cổ phần Mía đường Lam sơn, huyện Thọ xuân, Tỉnh Thanh hoá

Xem tiếp...

KHOA XÃ HỘI HỌC TỔ CHỨC CHO SINH VIÊN NĂM 3 ĐI THỰC TẬP TẠI TỈNH NINH BÌNH

Khoa Xã hội học tổ chức cho sinh viên năm 3- lớp XH19A,B đi thực tế tại Ninh Bình từ ngày 14-16/6/2019.

Xem tiếp...

Top