Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

 TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

 

 

1.     Thông tin liên hệ

1.1.    Địa chỉ: Phòng 415 - Nhà A - Trường Đại học Công đoàn

1.2.    Số điện thoại:  0243.8.568.567

1.3.    Email:  trungtamtruyenthong@dhcd.edu.vn

2. Giới thiệu

 Trung tâm Truyền thông và Quan hệ Công chúng được thành lập theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐTĐHCĐ ngày 23/9/2021 của Hội đồng Trường Đại học Công đoàn.

Trung tâm có chức năng tổ chức thực hiện công tác truyền thông, quan hệ công chúng, quảng bá thương hiệu Trường Đại học Công đoàn.

     3. Đội ngũ viên chức

Phụ trách trung tâm: TS. Lê Thị Hồng Nhung

Email:nhunglth@dhcd.edu.vn

       


 

Tin liên quan
Top