Tin Nổi bật

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN NGHIỆM THU THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP THÀNH PHỐ

Ngày 20 tháng 12 năm 2014, tại Trường Đại học Công đoàn, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu cấp Thành phố đề tài “Phát triển lực lượng lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa”

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 2014 - 2016

Ngày 01 tháng 12 năm 2014, trường Đại học Công đoàn tổ chức Lễ Khai giảng khóa đào tạo trình độ Thạc sĩ (2014-2016) cho 120 học viên

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI GIỮA HIỆU TRƯỞNG VÀ SINH VIÊN NĂM HỌC 2014 - 2015

Trường Đại học Công đoàn tổ chức chương trình Đối thoại giữa Hiệu trưởng và sinh viên năm học 2014 – 2015.

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN ỨNG DỤNG CNTT VÀ CÔNG NGHỆ E-LEARNING TRONG GIẢNG DẠY CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN BỘ MÔN NGOẠI NGỮ NĂM 2014

Ngày 10 tháng 11 năm 2014, Trường Đại học Công đoàn tổ chức khai giảng lớp tập huấn ứng dụng CNTT và công nghệ E-LEARNING trong giảng dạy cho cán bộ, giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ của Nhà trường.

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN NĂM 2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN NĂM 2014

Xem tiếp...

HỘI NGHỊ GIAO BAN TỔNG KẾT NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ III NĂM 2014 VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2014

Ngày 03/10/2014, trường Đại học Công đoàn tổ chức họp giao ban tổng kết nhiệm vụ công tác quý III năm 2014 và nhiệm vụ kế hoạch công tác quý IV năm 2014.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN NĂM 2014

Trường Đại học Công đoàn cần tuyển 14 giảng viên

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC TUẦN HỌC CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN KHÓA MỚI NĂM HỌC 2014 - 2015

Ngày 08/09/2014, Trường Đại học Công đoàn tổ chức tuần học chính trị đầu khóa cho các tân sinh viên.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO NHẬP HỌC

Xem tiếp...

LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC CHÍNH QUI KHÓA HỌC 2010-2014 VÀ SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 2011-2014

Ngày 29/6/2014, trường Đại học Công đoàn long trọng tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp khóa học đầu tiên đào tạo theo Tín chỉ cho 1768 sinh viên bậc Đại học hệ chính qui khóa học 2010 - 2014 và 134 sinh viên bậc Cao đẳng hệ chính qui khóa học 2011 – 2014.

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN ĐÓN TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG

ngày 11/3/2014 của Ban Tổ chức Trung ương về việc nghe phản ánh tình hình thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và một số đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn, trong đó có trường Đại học Công đoàn là đơn vị trực thuộc

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC TẾT CỔ TRUYỀN BUNPIMAY – CHOL CHNAM THMAY NĂM 2014 CHO CÁC LƯU HỌC SINH LÀO – CAMPUCHIA ĐANG HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG

Chiều 14/4/2014, trường Đại học Công đoàn tổ chức Lễ chào mừng Tết cổ truyền Bunpimay năm 2014 của nhân dân các Bộ tộc Lào và Tết Chol Chnam Thmay của nhân dân Campuchia cho các Lưu học sinh Lào và Campuchia đang học tại trường.

Xem tiếp...

Top