Tin Nổi bật

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

Xem tiếp...

BỘ MÔN KINH TẾ

Xem tiếp...

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Xem tiếp...

KHOA LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN

Xem tiếp...

KHOA LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN

Xem tiếp...

BỘ MÔN TIN HỌC

Bộ môn Tin học Trường Đại học Công Đoàn là một bộ phận trực thuộc Ban Giám hiệu Trường Đại học Công Đoàn có chức năng: Đào tạo các học phần Tin học cho sinh viên của Trường; tư vấn cho Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch phát triển Công nghệ thông tin trong Nhà trường; tham gia triển khai các ứng dụng CNTT trong và ngoài trường; đào tạo phổ cập tin học cho các đối tượng khác có nhu cầu.

Xem tiếp...

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Ngày 19/05/1992, Trường Cao cấp Công đoàn được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) ra quyết định đổi tên thành Trường Đại học Công đoàn. Trường Đại học Công đoàn là trường đại học đa ngành, đa cấp trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và chịu sự quản lý về chuyên môn của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

Xem tiếp...

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 20 NĂM CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Sáng ngày 30/10/2012, Phòng Hành chính Tổng hợp trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm công tác hành chính tổng hợp (HCTH).

Xem tiếp...

KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2012

Sáng ngày 06/11/2012, Trường Đại học Công đoàn long trọng tổ chức Lễ Khai giảng Khóa đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2012.

Xem tiếp...

LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG THẠC SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC KHÓA IV (2010 - 2012)

Ngày 22/12/2012, trường Đại học Công đoàn long trọng tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng thạc sĩ chuyên ngành Quản trị nhân lực khóa IV (2010 - 2012) cho 41 học viên.

Xem tiếp...

LỄ KHAI GIẢNG CÁC LỚP LIÊN THÔNG TUYỂN SINH ĐỢT THÁNG 10/2012

Ngày 20/12/2012, trường Đại học Công đoàn tổ chức Lễ khai giảng các lớp lên thông từ trung cấp lên cao đẳng; từ trung cấp, cao đẳng lên đại học các ngành Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh cho hơn 500 sinh viên trúng tuyển đợt tuyển sinh tháng 10/2012.

Xem tiếp...

LỄ KHAI GIẢNG KHÓA II - HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH

Xem tiếp...

Top