Tin Nổi bật

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ VÀ TRƯỜNG ĐH CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP TỈNH

Ngày 24 tháng 12 năm 2012, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động và đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”

Xem tiếp...

LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG THẠC SĨ QUẢN LÍ NGUỒN NHÂN LỰC KHÓA III (2009 – 2012)

Ngày 16/12/2012, trường Đại học Công đoàn long trọng tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng thạc sĩ chuyên ngành Quản lí nguồn nhân lực khóa III (2009 -2012) cho 50 học viên.

Xem tiếp...

Tài nguyên sinh viên

Xem tiếp...

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Xem tiếp...

PHÒNG Y TẾ

Xem tiếp...

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

Xem tiếp...

BỘ MÔN KINH TẾ

Xem tiếp...

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Xem tiếp...

KHOA LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN

Xem tiếp...

KHOA LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN

Xem tiếp...

BỘ MÔN TIN HỌC

Bộ môn Tin học Trường Đại học Công Đoàn là một bộ phận trực thuộc Ban Giám hiệu Trường Đại học Công Đoàn có chức năng: Đào tạo các học phần Tin học cho sinh viên của Trường; tư vấn cho Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch phát triển Công nghệ thông tin trong Nhà trường; tham gia triển khai các ứng dụng CNTT trong và ngoài trường; đào tạo phổ cập tin học cho các đối tượng khác có nhu cầu.

Xem tiếp...

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Ngày 19/05/1992, Trường Cao cấp Công đoàn được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) ra quyết định đổi tên thành Trường Đại học Công đoàn. Trường Đại học Công đoàn là trường đại học đa ngành, đa cấp trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và chịu sự quản lý về chuyên môn của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

Xem tiếp...

Top