Tin Nổi bật

DIỄN ĐÀN SINH VIÊN VỚI VIỆC LÀM NĂM 2015

Trường Đại học Công đoàn tổ chức “Diễn đàn Sinh viên với Việc làm” năm 2015

Xem tiếp...

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2015

Ngày 09 tháng 02 năm 2014, Trường Đại học Công đoàn tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2015. Hội nghị có sự tham gia của 162 đại biểu đến từ 28 bộ phận trong toàn trường.

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TIẾP ĐOÀN ĐẠI BIỂU TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ BÊ-LA-RUS

Nhận lời mời của Trường Đại học Công đoàn, đoàn Đại biểu Trường Đai học Quốc tế Bê-la-rus do Hiệu phó thường trực – GS. Podgorniy Gennadiy làm trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc tại Trường Đại học Công đoàn từ ngày 23-30/11/2014.

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, NGHIỆP VỤ QUAN HỆ LAO ĐỘNG NĂM 2014

Ngày 15 tháng 9 năm 2014, trường Đại học Công đoàn tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ quan hệ lao động năm 2014 cho hơn 50 học viên.

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN NGHIỆM THU THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP THÀNH PHỐ

Ngày 20 tháng 12 năm 2014, tại Trường Đại học Công đoàn, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu cấp Thành phố đề tài “Phát triển lực lượng lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa”

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 2014 - 2016

Ngày 01 tháng 12 năm 2014, trường Đại học Công đoàn tổ chức Lễ Khai giảng khóa đào tạo trình độ Thạc sĩ (2014-2016) cho 120 học viên

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI GIỮA HIỆU TRƯỞNG VÀ SINH VIÊN NĂM HỌC 2014 - 2015

Trường Đại học Công đoàn tổ chức chương trình Đối thoại giữa Hiệu trưởng và sinh viên năm học 2014 – 2015.

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN ỨNG DỤNG CNTT VÀ CÔNG NGHỆ E-LEARNING TRONG GIẢNG DẠY CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN BỘ MÔN NGOẠI NGỮ NĂM 2014

Ngày 10 tháng 11 năm 2014, Trường Đại học Công đoàn tổ chức khai giảng lớp tập huấn ứng dụng CNTT và công nghệ E-LEARNING trong giảng dạy cho cán bộ, giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ của Nhà trường.

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN NĂM 2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN NĂM 2014

Xem tiếp...

HỘI NGHỊ GIAO BAN TỔNG KẾT NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ III NĂM 2014 VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2014

Ngày 03/10/2014, trường Đại học Công đoàn tổ chức họp giao ban tổng kết nhiệm vụ công tác quý III năm 2014 và nhiệm vụ kế hoạch công tác quý IV năm 2014.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN NĂM 2014

Trường Đại học Công đoàn cần tuyển 14 giảng viên

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC TUẦN HỌC CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN KHÓA MỚI NĂM HỌC 2014 - 2015

Ngày 08/09/2014, Trường Đại học Công đoàn tổ chức tuần học chính trị đầu khóa cho các tân sinh viên.

Xem tiếp...

Top