Tin Nổi bật

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2017-2018

Xem tiếp...

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XII)

Đảng ủy Trường Đại học Công đoàn đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung Ương Đảng (khóa XII)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 (ĐỢT BỔ SUNG LẦN 1)

Xem tiếp...

KHAI GIẢNG TUẦN HỌC CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA 2017 - 2021

Trường Đại học Công đoàn đã tổ chức khai giảng “TUẦN HỌC CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA” cho sinh viên khóa học 2017-2021.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG LẦN 1 VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

Xem tiếp...

THÔNG BÁO NHẬP HỌC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUI NĂM 2017

Xem tiếp...

LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN NĂM 2017

Ngày 28 tháng 6 năm 2017, Trường Đại học Công đoàn đã long trọng tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên bậc đại học, cao đẳng – Hệ chính quy năm 2017.

Xem tiếp...

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Ngày 28 tháng 6 năm 2017 Ban chấp hành Công đoàn Trưởng tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Trường lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Xem tiếp...

BẾ GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN CHO CÁN BỘ TRUNG ƯƠNG LIÊN HIỆP CÔNG ĐOÀN LÀO

Sáng ngày 15 tháng 6 năm 2017 Trường Đại học Công đoàn đã tổ chức Lễ bế giảng Lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ chủ chốt Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào.

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TIẾP VÀ TRAO ĐỔI VỚI ĐOÀN ĐẠI BIỂU HỌC VIỆN QUAN HỆ LAO ĐỘNG TRUNG QUỐC

Nhận lời mời của Trường Đại học Công đoàn, sáng ngày 6 tháng 6 năm 2017, Đoàn đại biểu Học viện Quan hệ lao động Trung Quốc do GS. Lưu Lệ Hồng – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Trường Đại học Công đoàn.

Xem tiếp...

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2017-2019.

Đoàn Trường Trường Đại học Công đoàn tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Trường Đại học Công đoàn lần thứ 17, nhiệm kỳ: 2017 - 2019.

Xem tiếp...

Top