Tin Nổi bật

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN ỨNG DỤNG CNTT VÀ CÔNG NGHỆ E-LEARNING TRONG GIẢNG DẠY CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN BỘ MÔN NGOẠI NGỮ NĂM 2014

Ngày 10 tháng 11 năm 2014, Trường Đại học Công đoàn tổ chức khai giảng lớp tập huấn ứng dụng CNTT và công nghệ E-LEARNING trong giảng dạy cho cán bộ, giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ của Nhà trường.

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN NĂM 2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN NĂM 2014

Xem tiếp...

HỘI NGHỊ GIAO BAN TỔNG KẾT NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ III NĂM 2014 VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2014

Ngày 03/10/2014, trường Đại học Công đoàn tổ chức họp giao ban tổng kết nhiệm vụ công tác quý III năm 2014 và nhiệm vụ kế hoạch công tác quý IV năm 2014.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN NĂM 2014

Trường Đại học Công đoàn cần tuyển 14 giảng viên

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC TUẦN HỌC CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN KHÓA MỚI NĂM HỌC 2014 - 2015

Ngày 08/09/2014, Trường Đại học Công đoàn tổ chức tuần học chính trị đầu khóa cho các tân sinh viên.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO NHẬP HỌC

Xem tiếp...

LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC CHÍNH QUI KHÓA HỌC 2010-2014 VÀ SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 2011-2014

Ngày 29/6/2014, trường Đại học Công đoàn long trọng tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp khóa học đầu tiên đào tạo theo Tín chỉ cho 1768 sinh viên bậc Đại học hệ chính qui khóa học 2010 - 2014 và 134 sinh viên bậc Cao đẳng hệ chính qui khóa học 2011 – 2014.

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN ĐÓN TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG

ngày 11/3/2014 của Ban Tổ chức Trung ương về việc nghe phản ánh tình hình thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và một số đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn, trong đó có trường Đại học Công đoàn là đơn vị trực thuộc

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC TẾT CỔ TRUYỀN BUNPIMAY – CHOL CHNAM THMAY NĂM 2014 CHO CÁC LƯU HỌC SINH LÀO – CAMPUCHIA ĐANG HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG

Chiều 14/4/2014, trường Đại học Công đoàn tổ chức Lễ chào mừng Tết cổ truyền Bunpimay năm 2014 của nhân dân các Bộ tộc Lào và Tết Chol Chnam Thmay của nhân dân Campuchia cho các Lưu học sinh Lào và Campuchia đang học tại trường.

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC TRAO QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ CHO TIẾN SĨ ĐINH XUÂN THẢO

Chiều 15/03/2014, trường Đại học Công đoàn đã long trọng tổ chức trao quyết định công nhận chức danh Phó giáo sư cho Tiến Sĩ Đinh Xuân Thảo

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN THAM GIA TẾT TRỒNG CÂY NĂM 2014

Sáng 01/03/2014, Đảng ủy và Công đoàn cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trường Đại học Công đoàn tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây năm 2014”

Xem tiếp...

TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2013 VÀ TRAO HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG

Vào hổi 14h ngày 07 tháng 01 năm 2013 trường Đại học Công đoàn tiến hành Tổng kết công tác Đảng năm 2013 và trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Xem tiếp...

Top