Tin Nổi bật

HỘI DIỄN NÉT ĐẸP THỜI TRANG CÔNG SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN NĂM 2017

Xem tiếp...

KHOA XÃ HỘI HỌC – 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Ngày 15 tháng 6 năm 1997 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ra quyết định thành lập Khoa Xã hội học. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, cho đến nay Khoa Xã hội học đã đào tạo được 20 khóa cử nhân, trong đó có 16 khóa đã tốt nghiệp ra trường và 3 khóa cao học.

Xem tiếp...

KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP KHOA XÃ HỘI HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Ngày 10, 11/11/2017, Khoa Xã hội học - trường Đại học Công đoàn đã tổ chức một chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 20 năm thành lập (1997 – 2017).

Xem tiếp...

KHAI GIẢNG CAO HỌC KHÓA 2017 - 2019

Ngày 08 tháng 10 năm 2017, trường Đại học Công đoàn đã tổ chức lễ khai giảng khóa đào tạo trình độ thạc sĩ (2017-2019) cho 150 học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp, Kế toán và Xã hội học.

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2017-2018

Xem tiếp...

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XII)

Đảng ủy Trường Đại học Công đoàn đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung Ương Đảng (khóa XII)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 (ĐỢT BỔ SUNG LẦN 1)

Xem tiếp...

KHAI GIẢNG TUẦN HỌC CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA 2017 - 2021

Trường Đại học Công đoàn đã tổ chức khai giảng “TUẦN HỌC CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA” cho sinh viên khóa học 2017-2021.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG LẦN 1 VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

Xem tiếp...

THÔNG BÁO NHẬP HỌC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUI NĂM 2017

Xem tiếp...

Top