Tin Nổi bật

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC LỄ KỈ NIỆM NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI THẾ GIỚI LẦN THỨ 18

Ngày 11/11/2015, Trường Đại học Công đoàn tổ chức lễ kỷ niệm ngày Công tác xã hội thế giới lần thứ 18 với chủ đề “Công tác xã hội Việt Nam – Thách thức tính chuyên nghiệp trước nhu cầu hội nhập và phát triển”.

Xem tiếp...

THƯ MỜI VIẾT BÀI CHO TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG ĐOÀN SỐ 3/2016

Xem tiếp...

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN NĂM 2016

Ngày 31 tháng 12 năm 2015, Trường Đại học Công đoàn đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2016.

Xem tiếp...

HỘI NGHỊ GIAO BAN TOÀN TRƯỜNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2015 - 2016

Ngày 31 tháng 8 năm 2015, trường Đại học Công đoàn đã tổ chức họp giao ban toàn trường tổng kết năm học 2014- 2015 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016

Xem tiếp...

TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Ngày 31/12/2015, tại trường Đại học Công đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng đã trao Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng trường Đại học Công đoàn cho Tiến sĩ Dương Thị Thanh Xuân.

Xem tiếp...

Top