Tin Nổi bật

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG VÀ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Ngày 25 tháng 8 năm 2020, Trường Đại học Công đoàn long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận Hội đồng Trường và Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xem tiếp...

LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TIẾN SĨ, THẠC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN NĂM 2020

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Ngày 03/8/2020, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội nghị đại biểu bầu thành viên Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM HỌC 2018 - 2020

Ngày 30 tháng 9 năm 2018, trường Đại học Công đoàn đã tổ chức lễ khai giảng khóa đào tạo trình độ thạc sĩ (2018 - 2020) cho 127 học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp, Kế toán và Xã hội học.

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TRAO ĐỔI ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHỤ NỮ PHILIPPINES

Trường Đại học Công đoàn tổ chức trao đổi đào tạo và hợp tác quốc tế ngành Công tác xã hội với Trường Đại học Phụ nữ Philippines.

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2018 – 2019 VÀ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Hòa trong bầu không khí rộn ràng ngày tựu trường trên cả nước, ngày 06/9/2018, Trường Đại học Công đoàn long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2018 - 2019 và Công bố Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đại học.

Xem tiếp...

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BCH TW, KHÓA XII

Đảng ủy Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương đảng (khóa XII)

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN ĐĂNG CAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI, HỌC TẬP KINH NGHIỆM XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐIỂN HÌNH “DÂN VẬN KHÉO”

Ngày 28/8/2018, Hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm xây dựng mô hình điển hình “Dân vận khéo” cụm thi đua các Đảng ủy khối, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy được tổ chức tại Trường Đại học Công đoàn.

Xem tiếp...

Top