Tin Nổi bật

HỘI THẢO KHOA HỌC “ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUI, THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ NGÀNH BẢO HỘ LAO ĐỘNG”

Ngày 23/5/2019, Khoa Bảo hộ lao động – Trường Đại học Công đoàn đã tổ chức Hội thảo khoa học “đánh giá chương trình đào tạo đại học hệ chính qui, theo hệ thống tín chỉ ngành bảo hộ lao động"

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC GIẢI THỂ THAO DÀNH CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2018-2019

Ngày 15/5/2019, Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Công đoàn tổ chức Giải thể thao dành cho cán bộ, giảng viên và người lao động năm học 2018 - 2019

Xem tiếp...

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA HIỆU TRƯỞNG VỚI SINH VIÊN NĂM HỌC 2018-2019

Thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở giáo dục đại học và Quy chế công tác sinh viên của Bộ giáo dục vào đào tạo, ngày 10/4/2019, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với sinh viên cấp trường.

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC HỘI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019 CHO GIẢNG VIÊN NHÀ TRƯỜNGTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC HỘI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019 CHO GIẢNG VIÊN NHÀ TRƯỜNG

Từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2019, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội giảng năm học 2018-2019 cho đội ngũ giảng viên Nhà trường.

Xem tiếp...

KHOA XÃ HỘI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC CUỘC THI NÉT ĐẸP XÃ HỘI HỌC THEO PHONG TRÀO XÂY DỰNG GIÁ TRỊ HÌNH MẪU THANH NIÊN VIỆT NAM THỜI KỲ MỚI

Khoa Xã hội học tổ chức cuộc thi ảnh “Nét đẹp Xã hội học” nhằm tôn vinh vẻ đẹp tiềm ẩn của sinh viên thời đại mới

Xem tiếp...

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CHÚC TẾT TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN NHÂN DỊP XUÂN KỶ HỢI 2019.

Ngày 11 tháng 02 năm 2019, Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến thăm và chúc tết cán bộ công chức, viên chức trường Đại học Công đoàn nhân dịp Xuân Kỷ Hợi năm 2019.

Xem tiếp...

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NỘI DUNG HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8, KHÓA XII CỦA ĐẢNG VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2018

Ngày 17 tháng 1 năm 2019, Đảng bộ Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nội dung hội nghị trung ương 8, khóa XII của Đảng và tổng kết công tác Đảng năm 2018.

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC TẬP HUẤN CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN 2018

Ngày 12/1/2019, Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Công đoàn tổ chức tập huấn cán bộ công đoàn với chủ đề: “Những vấn đề lớn đặt ra đối với tổ chức công đoàn và quan hệ lao động ở nước ta hiện nay”

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI CHỨC VỤ PHÓ HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG

Ngày 04/1/2019, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn cho TS. Nguyễn Đức Tĩnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

Xem tiếp...

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

Ngày 24 tháng 12 năm 2018, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

Xem tiếp...

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Ngày 23 tháng 11 năm 2018, Đoàn Kiểm tra Ban chỉ đạo Trung Ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở do đồng chí Hà Ngọc Anh - Phó trưởng ban Dân vận Trung Ương, Phó trưởng đoàn cùng các thành viên làm việc với Trường Đại học Công đoàn về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2016 - 2018.

Xem tiếp...

LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG THẠC SĨ CHO HỌC VIÊN CAO HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN NĂM 2018

Ngày 16/12/2018, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng Thạc sĩ cho 167 học viên (bao gồm 161 học viên khóa 10 (2016 - 2018) và 06 học viên khóa 9 (2015 - 2018)) thuộc chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Quản trị Nhân lực, Kế toán, Xã hội học và Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Xem tiếp...

Top