Tin Nổi bật

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018

Ngày 19 tháng 01 năm 2018, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

Xem tiếp...

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6, KHÓA XII

Thực hiện Kế hoạch số 52-KH/ĐUK ngày 28/11/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; ngày 11 tháng 01 năm 2018, Đảng ủy trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII cho toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN 2018

Xem tiếp...

KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11

Xem tiếp...

HỘI DIỄN NÉT ĐẸP THỜI TRANG CÔNG SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN NĂM 2017

Xem tiếp...

KHOA XÃ HỘI HỌC – 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Ngày 15 tháng 6 năm 1997 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ra quyết định thành lập Khoa Xã hội học. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, cho đến nay Khoa Xã hội học đã đào tạo được 20 khóa cử nhân, trong đó có 16 khóa đã tốt nghiệp ra trường và 3 khóa cao học.

Xem tiếp...

KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP KHOA XÃ HỘI HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Ngày 10, 11/11/2017, Khoa Xã hội học - trường Đại học Công đoàn đã tổ chức một chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 20 năm thành lập (1997 – 2017).

Xem tiếp...

KHAI GIẢNG CAO HỌC KHÓA 2017 - 2019

Ngày 08 tháng 10 năm 2017, trường Đại học Công đoàn đã tổ chức lễ khai giảng khóa đào tạo trình độ thạc sĩ (2017-2019) cho 150 học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp, Kế toán và Xã hội học.

Xem tiếp...

Top