Tin Nổi bật

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017

Ngày 28 tháng 12 năm 2016, trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2017.

Xem tiếp...

LỄ TRAO TẶNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA, BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ

Ngày 12 tháng 12 năm 2016, tại Phòng họp Quốc tế, Trường Đại học Công đoàn đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư cho các cá nhân là những nhà khoa học của Trường Đại học Công đoàn.

Xem tiếp...

LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Hoà với niềm vui chung của mọi thế hệ thầy và trò trong cả nước, sáng ngày 18/11/2016, Trường Đại học Công đoàn đã long trọng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Xem tiếp...

ĐOÀN ĐẠI BIỂU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MITSO - CỘNG HÒA BELARUS

Nhận lời mời của Trường đại học Quốc tế “MITSO”, Cộng hòa Belarus, đoàn đại biểu Trường đại học Công đoàn do TS. Nguyễn Đức Tĩnh - Phó hiệu trưởng nhà trường làm Trưởng đoàn

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN CÓ THÊM 2 PHÓ GIÁO SƯ

Ngày 10 tháng 10 năm 2016, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã ký Quyết định số 55/QĐ-HĐCDGSNN về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016. Theo Quyết định này, trong đợt xét công nhận năm 2016, cả nước có 65 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, và 638 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư.

Xem tiếp...

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV CÁC TRƯỜNG KHỐI NGÀNH KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 2016

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc lần thứ IV- các trường khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh năm 2016 được tổ chức tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng vào ngày 24-25/9/2016

Xem tiếp...

HỘI NGHỊ HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ CÔNG ĐOÀN TẠI LIÊN BANG NGA

Ngày 23 tháng 9 năm 2016 tại Học viện Quan hệ lao động xã hội Liên bang Nga đã diễn ra hội nghị đại diện các tổ chức thành viên Hiệp hội đào tạo cán bộ trong lĩnh vực quan hệ lao động và công đoàn.

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2016 - 2017

Ngày 12/9/2016, Trường Đại học Công đoàn đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2016 - 2017.

Xem tiếp...

THƯ MỜI VIẾT BÀI CHO TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG ĐOÀN SỐ 6-2016

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN NĂM 2016

Xem tiếp...

Top