Tin Đào tạo

TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 NGÀNH LUẬT HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM NĂM 2015

Xem tiếp...

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ NĂM 2016

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ (2015-2017)

Ngày 20 tháng 9 năm 2015, trường Đại học Công đoàn đã tổ chức lễ khai giảng khóa đào tạo trình độ thạc sĩ (2015-2017) cho 153 học viên

Xem tiếp...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC 2015

Xem tiếp...

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2015

Xem tiếp...

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, LIÊN THÔNG HỆ CHÍNH QUY, NĂM 2015

Xem tiếp...

THÔNG BÁO LỊCH THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ NĂM 2015

Xem tiếp...

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC

Xem tiếp...

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN NĂM 2015

Xem tiếp...

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC NĂM 2015

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC NĂM 2015

Xem tiếp...

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2015 (HỆ CHÍNH QUY)

Xem tiếp...

Top