Tin Đào tạo

THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUI ĐỢT 1 NĂM 2016

Xem tiếp...

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 2016

Xem tiếp...

LỊCH THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ NĂM 2016

Xem tiếp...

THÔNG BÁO ĐỐI TƯỢNG TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN NĂM 2016

Xem tiếp...

TUYỂN SINH HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM NĂM 2016

Xem tiếp...

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NĂM 2016

Xem tiếp...

TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 NGÀNH LUẬT HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM NĂM 2015

Xem tiếp...

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ NĂM 2016

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ (2015-2017)

Ngày 20 tháng 9 năm 2015, trường Đại học Công đoàn đã tổ chức lễ khai giảng khóa đào tạo trình độ thạc sĩ (2015-2017) cho 153 học viên

Xem tiếp...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC 2015

Xem tiếp...

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2015

Xem tiếp...

Top