Tin Đào tạo

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2020

Xem tiếp...

TUYỂN SINH NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM NĂM 2014

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI TƯỢNG TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN NĂM 2014

Trường Đại học Công đoàn quy định về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào trường Đại học Công đoàn trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014

Xem tiếp...

THÔNG BÁO HOÁN ĐỔI NGÀY LÀM VIỆC TRONG DỊP NGHỈ LỄ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5

Xem tiếp...

LICH THI LAN 1 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2013-2014 CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUI

Xem tiếp...

HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI (ĐKDT) ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014

Xem tiếp...

LỊCH THI TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 HỆ CHÍNH QUI NĂM 2014

Xem tiếp...

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014

Xem tiếp...

MỞ LỚP SONG NGÀNH NĂM 2014

Xem tiếp...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ NĂM 2014

Xem tiếp...

DỰ KIẾN LỊCH HỌC LẠI VÀ HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM HỌC KỲ II NĂM 2013-2014 (ĐỢT I)

Xem tiếp...

Top