Tin Đào tạo

KHAI GIẢNG CAO HỌC KHÓA 2013 - 2015

Ngày 16 tháng 11 năm 2013, trường Đại học Công đoàn đã tổ chức lễ khai giảng khóa đào tạo trình độ thạc sĩ (2013-2015) cho 100 học viên cao học 2 ngành Quản trị kinh doanh và Quản trị nguồn nhân lực.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO NHẬP HỌC CÁC LỚP CAO HỌC TUYỂN SINH 2013

Xem tiếp...

BAN HÀNH LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ 1 CÁC HỌC PHẦN TIN HỌC

Xem tiếp...

KẾT QUẢ THI PHÂN LOẠI ANH 3

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐIỂM ANH I VÀ ANH II

Xem tiếp...

KẾT QUẢ THI PHÂN LOẠI ANH 1 CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT

Xem tiếp...

LỊCH THI PHÂN LOẠI NGOẠI NGỮ CHO SINH VIÊN KHÓA 2013

Xem tiếp...

LỊCH THI LẦN 2 CÁC LỚP SONG NGÀNH KHÓA 2 HỌC KỲ II NĂM 2012 - 2013

Xem tiếp...

Top