Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

LỄ ĐÓN NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 4 tháng 4 năm 2016, Trường Đại học Công đoàn long trọng tổ chức đón nhận cờ thi đua của Chính phủ vì những thành tích xuất sắc của nhà trường trong phong trào thi đua năm 2015.

Xem tiếp...

KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN NĂM 2015

Xem tiếp...

KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN NĂM 2015

Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ NHIỆM VỤ KHOA HỌC NĂM 2015 - 2016

Xem tiếp...

KHOA XÃ HỘI HỌC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2014-2015

Khoa Xã hội học đã tổ chức Hội nghị Sơ kết nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2014-2015

Xem tiếp...

DANH SÁCH DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HỌC BỔNG HỌC KỲ I 2014 - 2015

Xem tiếp...

Top