Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

KHOA XÃ HỘI HỌC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2016-2017

Ngày 03/5/2017, tại Hội trường B304, Khoa Xã hội học đã tổ chức Hội nghị Sơ kết nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2016-2017, đây là một trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỉ niệm 20 năm thành lập Khoa Xã hội học (1997 - 2017).

Xem tiếp...

THÔNG BÁO ĐẤU THẦU NHÀ ĂN SINH VIÊN

Xem tiếp...

VỀ VIỆC TRỢ CẤP XÃ HỘI CHO SINH VIÊN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2016-2017

Xem tiếp...

DANH SÁCH NHẬN HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017

Xem tiếp...

DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017

Xem tiếp...

PHIẾU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN SAU KHI TỐT NGHIỆP

Xem tiếp...

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ 5

THÔNG TIN VỀ HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ 5

Xem tiếp...

Top