Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

CÔNG TY MOCAP VIỆT NAM VÀ CÔNG TY MISA TUYỂN DỤNG NĂM 2013

Xem tiếp...

QUYẾT ĐỊNH TRAO HỌC BỔNG VIETTIN BANK CHO SINH VIÊN NĂM HỌC 2012-2013

Xem tiếp...

KHOA KẾ TOÁN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ

Ngày 15/11/2012, Khoa Kế toán trường ĐH Công đoàn tổ chức chương trình văn nghệ “Acountants’ Beauty Contest 2012”

Xem tiếp...

PHÒNG QUẢN LÝ SINH VIÊN NỘI TRÚ

Xem tiếp...

PHÒNG THÔNG TIN TƯ LIỆU

Xem tiếp...

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Xem tiếp...

KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Xem tiếp...

KHOA LUẬT

Xem tiếp...

KHOA SAU ĐẠI HỌC

Phòng 401 nhà A, trường Đại học Công đoàn, số 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Xem tiếp...

KHOA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

Theo Quyết định số 700/QD-BGDĐT ngày 07/02/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho Trường Đại học Công đoàn đào tạo ngành Quản trị nhân lực trình độ đại học chính quy. Khoa được thành lập trên cơ sở kế thừa và phát triển chuyên ngành đào tạo: Kinh Tế lao động, Quản trị Nhân lực của khoa Quản trị kinh Doanh, nhằm đào tạo các nhà quản lý, quản trị nhân lực.

Xem tiếp...

Top