Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

KHOA KẾ TOÁN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ

Ngày 15/11/2012, Khoa Kế toán trường ĐH Công đoàn tổ chức chương trình văn nghệ “Acountants’ Beauty Contest 2012”

Xem tiếp...

PHÒNG QUẢN LÝ SINH VIÊN NỘI TRÚ

Xem tiếp...

PHÒNG THÔNG TIN TƯ LIỆU

Xem tiếp...

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Xem tiếp...

KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Xem tiếp...

KHOA LUẬT

Xem tiếp...

KHOA SAU ĐẠI HỌC

Phòng 401 nhà A, trường Đại học Công đoàn, số 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Xem tiếp...

KHOA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

Theo Quyết định số 700/QD-BGDĐT ngày 07/02/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho Trường Đại học Công đoàn đào tạo ngành Quản trị nhân lực trình độ đại học chính quy. Khoa được thành lập trên cơ sở kế thừa và phát triển chuyên ngành đào tạo: Kinh Tế lao động, Quản trị Nhân lực của khoa Quản trị kinh Doanh, nhằm đào tạo các nhà quản lý, quản trị nhân lực.

Xem tiếp...

KHOA LUẬT

Khoa Luật tổ chức đào tạo và quản lý hệ đại học ngành Luật từ năm học 2009 – 2010.

Xem tiếp...

KHOA LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN

Đào tạo hệ chính quy Cử nhân kinh tế, ngành QTKD, dành cho cán bộ công đoàn (thời gian 4 năm). Đào tạo ngắn hạn các lớp lý luận và nghiệp vụ Công đoàn theo chương trình đại học ngành QTKD.

Xem tiếp...

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Khoa có nhiệm vụ giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị cho tất cả các khóa lớp trung cấp, cao đẳng và đại học, bao gồm tất cả các loại hình chính quy tập trung và không tập trung, liên thông, vừa học vừa làm v.v...theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tất cả các ngành đào tạo của Nhà trường

Xem tiếp...

Top